Tema

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at man tar kontakt med anleggsansvarlig i det aktuelle forbund for å kontrollere at banemålene er oppdatert.

Kontrollere med særforbundene at målene er oppdatert

Du finner alle særforbundene i norsk idrett på denne siden: Særforbund i norsk idrett. Du kan også ta kontakt med oss på godeidrettsanlegg.no for å komme i kontakt med riktig person for spørsmål om banemål: gia@siat.ntnu.no.

Målbok for idrettsanlegg

Mange banemål er samlet i veilederen:

Banemål sortert alfabetisk

B

N

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på N. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

O

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på O. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Q

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Q. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

R

S

X

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på X. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Y

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Y. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Z

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Z. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Æ

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Æ. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Ø

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Ø. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no

Å

Vi har ingen banemål for idretter som begynner på Å. Ta kontakt med oss dersom du mener det er noe som mangler: gia@siat.ntnu.no