Tema

Energi og energieffektivisering

Idrettsanlegg er en kompleks bygningskategori med mange forskjellige bygningstyper. Mangfoldet av idrettsanlegg er stort, fra utendørs kunstgressbaner til store innendørs svømmeanlegg. Energibruken i bygningskategorien varierer derfor veldig, men det er også veldig store variasjoner mellom bygningstypene. Idrettsanlegg er en av de bygningskategoriene som bruker aller mest energi ifølge Enovas bygningsstatistikk, der ishall og svømmehall er de som bruker desidert mest.

Idrettsanlegg er ikke som andre bygg

Idrettsanlegg skiller seg fra andre bygningskategorier ved at mange har lange åpningstider, brukerne er gjerne ikke er eiere av bygget, de har et høyt aktivitetsnivå og med en bruk som gir større slitasje på bygningen enn andre. Ishall og svømmehall er to bygningstyper der det bør stille særlig høye krav til kvaliteten av planlegging, bygging og drift. Begge har tunge, tekniske installasjoner for å opprettholde aktivitetstilbudet de er tiltenkt. Mye energi er i omløp til enhver tid og uten at denne kvaliteten er ivaretatt vil det medføre unødvendige høye kostnader, særlig innen drift og vedlikehold.

Erfaring og kunnskap

NTNU SIAT har gjennom årene opparbeidet god erfaring og kunnskap som er tilgjengelig her på GIA innenfor temaet energi og energieffektivisering.

Her kommer noen eksempler på prosjekter, artikler og verktøy som kan være til hjelp, inspirasjon og veiledning.

Fyret Flerbrukshus

Et nytt flerbruksanlegg som inneholder mange tilbud til innbyggerne på Jøa, en øy i Namsos kommune. Anlegget er svært energieffektivt, det fikk støtte fra Enova på grunn av de tekniske løsningene som ble valgt og har nå blitt bygda sitt nye samlingspunkt.

Les mer om anlegget:

Fyret flerbrukshus

Risenga og Atlanten idrettspark - konseptvalgsutredning

Prosjektet hadde som hovedformål å beskrive muligheter for samordning av effekt- og energibruk i utvalgte bygninger og idrettsanlegg i de to respektive idrettsparkene. Prosjektet besto av SIAT, idrettsparkenes kommuner og partnere med spesialkompetanse på de aktuelle fagfeltene. Dette prosjektet mottok støtte fra Enovas program for konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, eiendom og energisystem.

Prosjektrapporten kan du lese her:

Risenga og Atlanten idrettspark

Energiledelse i idrettsanlegg

Dette er en veileder laget for å hjelpe idrettslag og ansvarlige i idrettsanlegg å komme i gang med energiledelse og energisparetiltak. Bruk den som en veileder og en inspirasjon.

Veilederen finner du her:

Energiledelse i idrettsanlegg

Les mer om energi og energieffektivisering

Du finner mer innhold om temaet i det relaterte innholdet under. Har du flere tips? Ta kontakt!