Om oss

godeidrettsanlegg.no er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter godeidrettsanlegg.no.

På vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Kultur- og likestillingsdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT), ønsker vi velkommen til den norske webløsningen for idretts- og nærmiljøanlegg.

Om godeidrettsanlegg.no

Formålet med webløsningen er å sikre og utvikle gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for framtidig god helse og idrettsglede. Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idretts- og nærmiljøanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

Ambisjonen er at alle som på ulike måter involveres i idretts- og nærmiljøanlegg, skal dra nytte av godeidrettsanlegg.no som en kunnskapsbase og et oppslagsverk, med relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idretts- og nærmiljøanlegg.

Felles webløsning innebærer at innholdet skal kontinuerlig videreutvikles av NIF, KUD, NTNU SIAT og ikke minst på grunnlag av innspill fra alle som benytter denne tjenesten.

Som ansvarlig for driften, håper NTNU SIAT at du finner informasjonen du søker innenfor ulike anleggstyper, planløsninger, materialvalg, økonomi og andre aktuelle tema. Vi understreker samtidig vårt ønske om innspill til videre utvikling av innhold og webløsning, og inviterer deg til å melde inn store og små bidrag til oss: Send e-post til gia@siat.ntnu.no.

Om NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Det er SIAT som står for den daglige driften av godeidrettsanlegg.no. SIAT sin oppgave er gjennom forskning, utdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet. SIAT er en del av Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Nettstedet godeidrettsanlegg.no er SIAT sin formidlingskanal for forskning innenfor idrettsanlegg.

Les mer på SIAT sine nettsider.

Samarbeidspartnere

I tillegg til Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, samarbeider GIA med særforbund, idrettskretser, idrettsråd, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høgskoler, samt samt andre institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Eiere og drivere av idrettsanlegg har ofte verdifull kompetanse om sitt idrettsanlegg. Denne kunnskapen og erfaringsbasert kompetanse bør systematiseres og formidles til resten av idretts-Norge. GIA skal være verktøyet som samler, systematiserer og formidler slik informasjon. Ta derfor gjerne kontakt for å bidra med din erfaring og kunnskap! Vår e-postadresse er gia@siat.ntnu.no

Tilbakemeldinger og spørsmål

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om ting som er feil eller som du synes bør endres på sidene.

Fant du ikke det du lette etter, eller sitter du på annen informasjon som kan være relevant for andre? Har du spørsmål, hjelper vi deg gjerne med å finne svaret. Dine tilbakemeldinger og spørsmål kan bidra til å gjøre våre nettsider enda bedre.

Send dine tilbakemeldinger eller spørsmål til gia@siat.ntnu.no.