EL-innebandy

Du finner her et hefte om EL-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Utdrag fra heftets innledning

EL-innebandy er en tilrettelagt lagidrett som henvender seg til barn, ungdom og voksne med motoriske nedsettelser.

Dette heftet er ment som en introduksjon av EL-innebandy. Her finner dere enkle øvelser, treningstips og regler. Det er flere aktører involvert i EL-innebandy. Norges Bandyforbund, klubben/ idrettslaget, Handinor og NAV-hjelpemiddelsentralen. Heftet sier noe om aktører, rammer og organisering av EL-innebandy. I «Velkommen til EL-innebandy» har vi prøvd å samle nyttig viten om idretten. Vi håper at heftet kan være til hjelp og bidra til inspirasjon.

Ta kontakt med Norges Bandyforbund hvis du vil vite mer.