Bilde av en av foreningens medlemmer som legger ut ringer en skal treffe oppi.

Slik lager du kasteanlegg

Verktøy fra Gode idrettsanlegg og Norges Castingforbund

Kastesport, som omfatter både casting og fluekasting, har ingen store anleggskrav. Anlegg er således enkelt å både administrere og bygge. I dette verktøyet fokuseres det på blinkene som benyttes, der disse kan bygges fra bunn med deler fra jernvarehandelen.

I Norge har kastesporten utviklet seg til å omfatte to distinkte grener: casting og fluekasting. Disse grenene, som har sitt utspring i fisketradisjoner, har gjennom åra utviklet seg til unike og spennende former for konkurransesport. Mens casting tar utgangspunkt i ferdigheter knyttet til fisking med både sluk og flue, fokuserer fluekasting mer direkte på fiskeaspektet, både i utstyrskrav og utførelse av øvelsene.

De to grenene praktiseres også på to ulike måter. Casting foregår hovedsakelig på land og inkluderer ni ulike presisjons- og lengdeøvelser med bruk av flue og plugg. Fluekasting, med sine seks presisjons- og lengdeøvelser, finner sted på vannet, enten fra brygger eller utvadet i vann. Likevel foregår fluekasttrening også på land. Både casting og fluekasting kan utføres utendørs på gressletter, og i vintermånedene flyttes aktivitetene ofte inn i flerbrukshaller.

– Det som er så fint med kastesport, det være seg fluekasting eller casting, er at grenene er svært lite utstyrskrevende. Det gjør det mulig å utøve dem nesten over alt, kan Marius Helleseng Johannessen fortelle. Han er generalsekretær i Norges Castingforbund. 

Johannessen forteller videre at kastesport utføres både i gymsal og på vann. Likevel er det en forutsetning som må være til stede: Utøveren er avhengig av blinker vedkommende kan treffe. Disse kan imidlertid lages på egen hånd, med materialer fra en alminnelig jernvarehandel. 

De ulike kasteøvelsene

Kastesport deles inn i to distinkte grener: casting og fluekasting. Under følger en oversikt over de ulike øvelsene hver av grenene inkluderer. 

Casting

 • Øvelse 1: Flue presisjon
 • Øvelse 2: Full lengde enhånds
 • Øvelse 3: Haspel Arenberg
 • Øvelse 4: Haspel presisjon
 • Øvelse 5: Haspel lengde enhånds
 • Øvelse 6: Flue lengde tohånds
 • Øvelse 7: Haspel lengde tohånds
 • Øvelse 8: Rulle presisjon
 • Øvelse 9: Rulle lengde tohånds

Les mer om kravene bak de ulike øvelsene i forbundets målbok: Målbok for idrettsanlegg 2022: Casting og fluekasting - casting.no (sist oppdatert aug. 2022, pdf).

Fluekasting

Når det gjelder de seks øvelsene i fluekasting, er to rene speyøvelser. Begge disse er tohånds kasting hvor kastet starter med fortommen i vannet. Opprinnelig var denne øvelsen "kasting med hinder bak", men er i dag en ren lengdeøvelse med enten 16 fot tohåndsstang eller 18 fot tohåndsstang, samt at spreyøvelsene også inkluderer en lengdeøvelse med 15 fot tohåndsstang. 

Fluekasting består videre av følgende fire øvelser:

 • Ørret presisjon (bruker ringene i vannet)
 • Ørret lengde
 • Sjøørret lengde
 • Tohånds overhodekast med 15 fots stang

Hver enkelt øvelse premieres, samt at man har en sammenlagtklasse som inkluderer alle fire øvelser.

Les mer om kravene bak de ulike øvelsene i forbundets målbok: Målbok for idrettsanlegg 2022: Casting og fluekasting - casting.no (sist oppdatert aug. 2022, pdf).

Her kan du lese mer om alle de ulike øvelsene innen casting: Om casting – castingforbundet.no

 

Fluekasting

På vann

Kastegrena fluekasting foregår på vannet, og for å skille presisjonen til konkurrentene fra hverandre er man avhengig av å plassere ut blinker deltakerne skal treffe. Disse må naturligvis flyte, samt inneholde flere grader av presisjonsnivå. Her følger en generell beskrivelse av hvordan slike blinker kan lages:

Selve blinken er rund i fasongen, og består av flere ringer for å avgjøre poengsummen til deltakeren, se bildet under:

Bilde av blinkene som benyttes i casting, liggende å flyte på Holmendammen. Blinken består av flere ringer inni hverandre, for å avgjøre kasterens presisjon.
RING PÅ RING: Blinkene består av flere ringer plassert inni hverandre, for å kunne fastsette kasterens grad av presisjon. De ulike "ringlagene" gir ulik poengsum. Foto: Marius H. Johannessen

Byggeprosess:

For å tilfredsstille kravet om flyteevne benyttes PVC-slanger, typisk kjøpt på jernvarehandel eller varehus som Biltema. De tre ringene settes sammen til å utgjøre en ring, med målene under. Endene på slangen festes i hverandre ved å benytte slangeklemmer og gaffateip.

 • Innerste ring: Ø 60 cm, gir kasteren 5 poeng
 • Mellomring: Ø 120 cm, gir kasteren 3 poeng
 • Ytterste ring: Ø 180 cm, gir kasteren 1 poeng

Den innbyrdes avstanden mellom ringene skal være den samme. Ringene skal altså ha samme avstand til hverandre. 

Deretter festes ringene til hverandre med plastbånd, som en kan se på bildet under. Det gjør at konstruksjonen blir stivet av, samt at ringene forblir på sine respektive plasser med gitte avstander. Den stivere konstruksjonen gjør det også langt enklere å legge ringen ut på vannet, samt dytte den langs vannflata.

Geir Granli, leder av Oslo Sportsfiskere forteller at de bruker tynne flettede nylontau for å posisjonere ringene på vannet, se bildet under fra Holmendammen.

Bilde som viser en person som legger treffblinkene ut på vannet. Bildet tydeliggjør at ringene er stivet av på tvers.
STIVET AV: Ringene er stivet av med et kraftig plastbånd. Det gjør den mer stabil, samt at ringen blir lettere å få ut på vannet. Foto: Marius H. Johannessen

På land

Fluekasttrening foregår ofte på land, for å kunne trene inn presisjonen, kan Granli fortelle. Da benyttes samme type blink, men som en duk med fortrykte ringer. En slik duk kan kjøpes gjennom forbundet, eventuelt lages selv med en grønn filtduk og hvit maling/spray/teip. Ringene males/trykkes på den grønne, kvadratiske duken.

Plassering av blinkene:

Blinkene legges enten på vannet, eller på bakken. Avstanden til blinken kommer an på øvelsen, og bestemmes ut fra denne målboka fra Castingforbundet og Kultur- og likestillingsdepartementet: Målbok for idrettsanlegg 2022: Casting og fluekasting - casting.no.

Casting

Casting foregår hovedsakelig på land, der flere av blinkene er konstruert som en duk, og kan kjøpes som et ferdigprodukt av forbundet eller andre aktører. Det finnes flere ulike blinker, men de fleste er såkalte "fortrykte" duker: Et tekstilstykke med ringer trykket inn i stoffet.

Casting innendørs

Casting foregår både innendørs og utendørs, der man innendørs har følgende anbefalinger:

 • Areal: Vanlig flerbrukshall og baner benyttes. Med "baner" menes målene gitt av målboka til forbundet. 
 • Belysning: Belysning tilsvarende standard flerbrukshall.
 • Takhøyde: Takhøyden bør være 12–13 m.

Det er spesielt øvelsene Haspel Arenberg, Haspel presisjon og rulle presisjon som egner seg innendørs, da avstandene i disse øvelsene er relativt korte.

Casting utendørs

Casting utendørs har ingen spesielle krav eller anbefalinger annet enn at det bør være relativt vindstille og godt dagslys. 

De ulike øvelsene

Castinggrena består av ni ulike presisjonsøvelser, der flere benytter seg av ulike typer blink. Under følger en oversikt over hva slags blink de ulike øvelsene benytter.

Haspel Arenberg

Blinken som benyttes til Haspel Arenberg kalles en "Arenbergduk", og brukes bare til kasting med haspel i castingøvelser, f.eks. castingøvelsen "Haspel Arenberg". I tillegg brukes den mye i trening av presisjonsegenskaper. Duken kan legges på ethvert underlag, men bygges ofte opp av plank eller paller.

Duken er grønn og kvadratisk med bredde 3,5 meter. Den består så av fem ringer, med diametere 0,75 m, 1,35 m, 1,95 m, 2,55 m og 3,15 m.

Bilde av en Arenbergduk med sine 5 hvite ringer på grønt underlag
ARENBERGDUK
Bilde av to utøvere som kaster på en Arenbergduk som ligger ca 15 meter fra utøvren
ARENBERGDUK: Duken legges på en flatt underlag, og vips har du en arena for kastesport. Målene fra utøver og blink er spesifisert målboka til forbundet. Foto: Oslo Sportsfiskere.

Flue presisjon

Presisjonsøvelse der utøveren kaster i en skål med diameter på 60 centimeter. Disse er ofte fylt av vann, og plasseres med ulik lengde fra kasteren. Fem skåler, med 1,8 meter mellom hver av dem. 

Flue lengde enhånds

Lengdekasting ut i vann, evt på en lang gresslette. Utøver skal kaste over en linje som er plassert 100 meter foran kastepunkt. Benyttes ingen presisjonsblink.

Haspel presisjon

Benytter samme skåler som "flue presisjon". 

Haspel lengde enhånds

Lengdekasting med haspel ut i vann, evt. på en lang gresslette. Utøver skal kaste over en linje som er plassert 100 meter foran kastepunkt. Benyttes ingen presisjonsblink.

Flue lengde tohånds

Lengdekasting ut i vann, evt. på en lang gresslette. Utøver skal kaste over en linje som er plassert 100 meter foran kastepunkt. Benyttes ingen presisjonsblink.

Haspel lengde tohånds

Lengdekasting ut i vann, evt. på en lang gresslette. Utøver skal kaste over en linje som er plassert 100 meter foran kastepunkt. Benyttes ingen presisjonsblink.

Rulle presisjon

Benytter samme skåler som "flue presisjon". 

Rulle lengde tohånds

Lengdekasting ut i vann, evt. på en lang gresslette. Utøver skal kaste over en linje som er plassert 100 meter foran kastepunkt. Benyttes ingen presisjonsblink.

Les mer

Alle øvelsene beskrives nærmere i forbundets målbok: Målbok for idrettsanlegg 2022: Casting og fluekasting - casting.no (sist oppdatert aug. 2022, pdf).

Lurer du på hvordan dette ser ut i bruk, samt hvordan et kasteanlegg ser ut? Sjekk ut forbildeanlegget vårt om Holmendammen i Oslo! Kastesportens vugge og et prakteksempel på hvordan mindre idretter også kan få til gode anlegg. 

I tillegg har vi i Gode idrettsanlegg en fin anleggsside for casting – og fluekasteanlegg: Anleggsside – godeidrettsanlegg.no.