Illustrasjonsbilde brukere
Tema

Bruk og behov

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Brukerinvolvering er viktig

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 for tildelinger i 2019 poengteres det at brukerinvolvering med relevante grupper er viktig for å komme fram til det reelle anleggsbehovet. Nedenfor følger et utdrag fra Vedlegg 8: Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurdering.

Hele sjekklisten finner du her: 

Sjekkliste for vurdering av behov for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen

Innspill

Er de ulike gruppene informert om mulighetene til å gi innspill? Er det tilrettelagt for at barn og unge har muligheten til å delta i planprosessen? Er de informert om muligheten til å gi innspill?

Følgende er eksempel på grupper som kan kontaktes:

 • Barn i spesielle områder
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med fremmedkulturell bakgrunn
 • Personer eller grupper med særskilte behov
 • Idrettsråd
 • Friluftsorganisasjoner
 • Egenorganiserte grupper
 • Andre frivillige organisasjoner

Arenaer for medvirkning, dialog og medbestemmelse

Deltar representanter for de viktigste interessegruppene i plan- eller arbeidsgruppen?

 • Barne- og ungdomsråd, barnas/ ungdommenes kommunestyre, ungdomsrepresentanter i idretten
 • Kontaktutvalg mellom barn/ ungdom og politikere
 • Kommunale elevråd
 • Skole og undervisning (ved å knytte planprosesser og medvirkning til ulike fag som samfunnsfag, naturfag, historie osv.)
 • Idrettsråd
 • Friluftsråd
 • Egenorganiserte grupper

Relatert innhold om bruk og behov

På webportalen Fysisk læringsmiljø finner du informasjon om Brukermedvirkning, som kan være verdifullt også for andre typer idrettsanlegg enn skoleanlegg.

Vi i Gode idrettsanlegg har også publisert et verktøy for brukerinvolvering som svarer på hvordan brukerne kan bidra i prosessen og hvorfor.

Har du tips på bruk og behov for idrettsanlegg og aktivitetsanlegg? Eller eksempler på metoder som ga gode resultatet i ditt prosjekt? Tips oss gjerne!