Illustrasjonsbilde friidrett
Anleggstype

Friidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om friidrettsanlegg

Tradisjonelle friidrettsanlegg

Et friidrettsanlegg kan både være et fullt tradisjonelt stadionanlegg med 6 stk. eller 8 stk. 400 meter lange rundbaner, et anlegg med redusert antall baner eller et delanlegg uten rundbaner, hvor de enkelte disipliner (få eller mange) kan plasseres slik det passer på det enkelte sted.

Friplassen

Friplassen er et nytt friidrettskonsept som også inkluderer andre basis idretter som f.eks. turn.

Se egen anleggsside: Friplassen

Friidrettshall

Dessuten er friidrett også en innendørsidrett hvor en full friidrettsbane har minst 4 rundbaner av 200 meter, eller kan ha treningsflater uten rundbane, men hvor underlaget er tilpasset friidrett for bruk av piggsko.

Området innenfor rundbanene kan enten være tilrettelagt ballspill og annen aktivitet (som i en fleridrettshall) eller tilrettelagt for friidrettsgrenene med sprintbaner mv. 

FriFot

Anleggstypen FriFot er en kombinasjon av liten fotballbane og friidrettsbane - se veilederen FriFot.

Den som skal bygge friidrettsanlegg, anbefales å kontakte friidrettsforbundet.

Norges Friidrettsforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NFIF's strategiplan

Friidrett skal ha anlegg i alle kommuner som gjør at det kan drives god aktivitet. Anleggssituasjonen skal gjøre oss i stand til å gjennomføre internasjonale, nasjonale, regionale og lokale konkurranser. Friidrettsforbundet skal være en aktiv aktør med kompetanse i anleggssaker, som bidrar til at anlegg planlegges, finansieres, bygges, driftes og vedlikeholdes.

Banemål og tekniske krav