Illustrasjonsbilde friidrett
Anleggstype

Friidrettsanlegg

Her finner du informasjon om friidrettsanlegg, kontaktinformasjon til forbund, banemål og annet nyttig materiale.

Om friidrettsanlegg

Typer anlegg

Et friidrettsanlegg kan være:

 • Et fullt tradisjonelt stadionanlegg med 6 eller 8 sprintbaner for 100 m og 110 m hekk, 6 eller 8 rundløpsbaner, 400 meter.
 • Et anlegg med redusert antall baner.
 • Et delanlegg uten rundbaner, hvor de enkelte disipliner, få eller mange, kan plasseres slik det passer på det enkelte stedet.

Norges Friidrettsforbunds anleggsside

Den som skal bygge friidrettsanlegg, anbefales å kontakte friidrettsforbundet.

I tillegg finnes anleggstypene friidrettshall, Friplassen og FriFot, som du kan lese mer om under og på egne anleggssider.

Friidrettshall

Friidrett er også en innendørsidrett, og en friidrettshall har minst 4 rundbaner på 200 meter, eller treningsflater uten rundbane, men hvor underlaget er tilpasset friidrett og bruk av piggsko. Området innenfor rundbanene kan enten være tilrettelagt ballspill og annen aktivitet (som i en fleridrettshall), eller tilrettelagt for friidrettsgrener med sprintbaner.

Friplassen

Friplassen er et aktivitetsanlegg med friidrett som utgangspunkt. Grunnmodulen har en grunnflate på ca. 42 m x 62 m, en sprintbane på 60 m med stoppfelt på ene langsiden og rundløpsbane på ca. 140 m.

Andre standardelementer er: 

 • Satsfelt for høyde med stativ og høydematte
 • Hoppegrop for lengde/tresteg med tilløpsfelt og ev. satsplanker.
 • Ring for kulestøt med tilhørende kastsektor
 • Sitteamfi i trykkimpregnert tre
 • Apparater for turn/styrketrening
 • Minivant for bandy
 • Klatrekuber
 • Lysanlegg (2 stålrørsmaster)

Friplassens store fordel er at den er liten og intim. Den dekker i underkant av 3 000 kvm og er et ypperlig utgangspunkt for et godt sosialt miljø.

Se også egen anleggsside: Friplassen

FriFot

Anleggstypen FriFot er en kombinasjon av liten fotballbane og friidrettsbane - se veilederen FriFot.

Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund organiserer friidrett i Norge. I deres strategidokument for 2021-2025, omhandler mål 1.4 anlegg:

Flere anlegg tilpasset lokale forhold og behov

Utdrag fra Norges Friidrettsforbund: Strategisk Plan 2021-2025

Gode fasiliteter og rammer er et premiss for aktivitet. Det er derfor svært viktig at det prioriteres anlegg som henholdsvis dekker lokale, regionale eller nasjonale behov.

Både utbygging og vedlikehold av friidrettsanlegg krever ressurser og kompetanse. Norsk Friidrett skal jobbe for at dette blir ivaretatt.

Mens det samlede antallet friidrettsanlegg utendørs vurderes som relativt godt, er det for mange som har for lang vei til nærmeste innendørsanlegg tilpasset friidrett. Norsk Friidrett bør derfor særlig jobbe for å få nye friidrettshaller og flerbrukshaller tilpasset friidrettens behov.

Selv om det er viktig med god dekning av fullverdige anlegg der konkurranser og mesterskap kan avholdes, er det lokale behovet mange steder først og fremst enklere fasiliteter som skaper lek, aktivitet og rekruttering blant barn og unge. Friplassen og Frifot er konsepter som legger til rette for dette. Norsk Friidrett ønsker flere slike anlegg, slik at den lokale aktiviteten kan øke til en lavere pris.​​​

Banemål og tekniske krav

Banedekke

Norges Friidrettsforbund har en oversikt over godkjente leverandører innen anlegg og stevnerekvisita. Ta kontakt med forbundet!

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett

Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunststoffbaner for friidrett:

Banemål

Nedenfor finner du banemål for friidrettsanlegg. Banemålene er hentet fra Målbok for idrettsanlegg 2022.

Om miljø

Norges Friidrettsforbund har både utviklet en egen miljøpolicy og en miljøveileder for å bidra til at friidrettsanlegg og -arrangementer kan bli mer miljøvennlige. Les mer om friidrett og miljø på Friidrettsforbundets nettside om bærekraft