Illustrasjonsbilde golf
Anleggstype

Golfanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til golfanlegg.

Om golfanlegg

Golfbaner

En golfbane består normalt av 9, 18 eller 27 hull. Banen består av tee (utslagsplass), vannhinder, ruff og semiruff, out of bounds (teknisk sett ikke en del av banen), bunkere (sandhinder), fairway (større delen av banen), green (området der hullet er plassert) og selve hullet, som er markert med flagg.

Her kan du laste ned en pdf som presenterer golf: Hva er golf?

Dersom du ønsker å vite mer om golfanlegg, anbefaler vi at du kontakter Norges Golfforbund.

Innendørs

Man kan søke om spillemidler til aktivitetssaler for golf av ulike størrelser, men ikke til golfsimulator.

Norges Golfforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NGF's anleggspolitiske dokument

Alle som ønsker det skal ha tilgang til et golfanlegg i rimelig nærhet, og den skal sikre NGF troverdighet og mulighet til å medvirke i offentlige prosesser i tilknytning til etablering av idrettsanlegg. Videre fokuseres det på å bidra til balanse mellom tilbud og etterspørsel i forbindelse med etablering av anlegg.

Treningsanlegg, hvor hovedprioriteringene er:

  • Ett treningsanlegg i hvert tettsted med mellom 1 000-5 000 innbyggere
  • Ytterligere ett treningsanlegg for hver 10 000 innbyggere (avhengig av befolkningstettheten)
  • NGF skal være pådriver for etablering av treningsanlegg/ nærmiljøanlegg

Ordinære anlegg, hvor hovedprioriteringen er:

  • Påvirke til bedre forutsetninger for sunn økonomi for eksisterende og nye anlegg
  • NGF skal være rådgiver ved etablering av golfanlegg

Om miljø

Norges Golfforbund har sammen med de andre nordiske golfforbundene startet Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF). Stiftelsen støtter og tilrettelegger for forskning innen golfanlegg. Målet til stiftelsen er "to be the leading international centre of expertise in sustainable golf course management" (å være det ledende senteret for ekspertise innen bærekraftige golfbaner). Les mer om STERF og bærekraftige golfanlegg på STERFs hjemmeside, sterf.org