Tema

Støy

Her har vi samlet det materiale vi har på godeidrettsanlegg.no om støy.

Regelverk for støy fra idretts- og nærmiljøanlegg

På Miljødirektoratets nettsider finner man en oversikt over forskjellige støykilder, deriblant skytebaner, motorsportbaner og den generelle kategorien områder/anlegg for idrett og fritidsaktiviteter. Ved å klikke på de forskjellige kategoriene får man se hvilket regelverk som gjelder.

Støykilder - Miljødirektoratet.no

Veiledere, verktøy og andre dokumenter

Se innholdet under.