Tema

Miljø og idrett

Her har vi samlet informasjon om idrett og miljø.

Idrettens miljømål

Dokumentet Idretten vil! Langtidsplaner for norsk idrett 2019-2023  fra Norges Idrettsforbund beskriver at mål ved bygging av idrettsanlegg er at idretten skal ta et miljøansvar i både planleggingen, byggingen og ved drift av idrettsanlegget. I Idretten skal! Flere og bedre anlegg 2019-2023 fra NIF, er det beskrevet under strategi 1 og tiltak 1.8 at «det skal tas miljøhensyn ved planlegging, utforming, bygging og drift av idrettsanlegg».

Ved bygging og utbedring av idrett- og nærmiljøanlegg er det viktig å tenke på hvilken miljø- og klimapåvirkningen man har. Miljøhåndboken for norsk idrett er et verktøy skapt av Norges Idrettsforbund og Greener events slik at særforbund, idrettskretser og idrettslag lettere kan bidra til å ivare ta miljøet. Flere veiledere, verktøy og lenker til nyttige sider finner du under.

Nyttige sider

Idretten må også sørge for å ta vare på miljøet. I de vedlagte linkene finner du nyttig informasjon om ulike tiltak og verdier som fremmer natur og miljøvern. For idretten er det viktig å minimere idrettens miljø-fotavtrykk og fremme natur- og miljøverdier. Et godt miljøarbeid med gode dokumenterte tiltak viser de verdiene idretten består av, noe som vil gi et troverdig og godt inntrykk både utad og innad i idretten.

Her finner du tips på nyttige sider.

Miljøhåndbok for norsk idrett

Miljøhåndbok for norsk idrett er utgitt av Norges idrettsforbund og Greener Events. Håndboka skal være til hjelp for alle idrettslag som ønsker å bidra til å ta vare på miljøet. Via nettsiden gronnidrett.no kan du melde deg på et e-postkurs for å lære mer.

Veileder til miljøinformasjonsloven

Klima- og miljødepartementet har publisert en veileder som skal gjøre det lettere for deg som organisasjon å få tak i miljøinformasjon. Du har rett til å både etterspørre og få svar på miljøspørsmål. Følg de forenklede trinnvise veilderne for å se hva du kan spørre om, og skal få svar på.

Veileder til miljøinformasjonsloven (regjeringen.no)

Miljøstatus

Nettstedet miljostatus.no viser miljøets tilstand og utvikling i Norge. Det er et samarbeid mellom flere statlige enheter, med Miljødirektoratet som redaktør.

Miljødirektoratet

På Miljødirektoratet sine nettsider miljodirektoratet.no kan du blant annet finne veiledere om støy, friluftsliv og avfall.

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Deres nettsider finner du her: holdnorgerent.no

Idébank

På Miljøfyrtårn sine nettsider www.miljofyrtarn.no/miljotips finner du en idébank som kan hjelpe idrettsanlegget å bli mer miljøvennlig. Velg bransjen "idrettsanlegg" og velg i hvilken kategori du ønsker tips.

Handelens Miljøfond

Ønsker din klubb eller lag å rydde naturen for plast? Hos Handelens Miljøfond kan man årlig søke om støtte til frivillig rydding og forebyggende tiltak. Deres nettsider finner du her: https://handelensmiljofond.no/sok-stotte/redusere-plastforsopling

Har du tips til oss?

Har du flere tips på bra sider eller informasjon? Send oss en mail!