Tema

Snøhåndtering

Klimaendringene har påvirket vintersesongene de siste tiårene. Økte globale temperaturer fører til mindre naturlig snø, noe som gjør kunstig snøproduksjon mer relevant enn noen gang før. Norges Skiforbund har anerkjent at skianlegg som kan produsere kunstig snø er nødvendig for å holde langrenn som nasjonal sport i Norge. Derfor er et økt fokus på ny teknologi og nye løsninger viktig for å forbedre snøhåndteringen i fremtiden.

Vi har delt inn snøhåndtering i følgende kategorier: snølagring, snøproduksjon, snøpreparering og snøbevaring.

Snølagring

Stadig mer sommerlagring

Lagring av snø over sommeren begynner å bli mer og mer vanlig for å kunne sikre tidlig sesongstart og større arrangementer. På godeidrettsanlegg.no kan en lese om hvordan snølagring kan effektiviseres i form av kostnader, arbeidstid og miljøpåvirkning.

Treflis eller tekstilduker

Det mest vanlige er å bruke treflis til å isolere snøhaugen mot omgivelsene, men der tilgang til flis er dårlig eller beligenheten til snøhaugen ikke tilater fremkomlighet av lastebiler, kan en benytte seg av tekstilduker til isolering. Disse er noe letterer å legge på og ta av, men har ikke like god isoleringsevne som et tykkere lag med flis gir. Man må derfor velge isoleringsmetode utifra sine forutsettinger.

Snøproduksjon

Fordeler med kunstsnø

Produksjon av kunstig snø er helt nødvendig når naturlig snø uteblir. Kunstsnø har ofte høyere tetthet og er mer kompakt enn naturlig snø, og er derfor mer motstandsdyktig mot mildt vær og nedbør i form av regn. 

Produksjonsprosessen

Kunstig snø produseres idag ved hjelp av høytykksvann og luft, som presses gjennom dysser, som igjen generer små vanndråper. For at disse dråpene skal fryse er en avhenig av minusgrader. Det beste utstyret har idag en oppstartstemperratur på -2 grader. Ved denne temperaturen er produksjonskapasiteten begrenset og kvaliteten på snøen er ofte dårligere. Ved kaldere temperaturerer kan en øke produksjonen ved å slå på flere dyser, og dermed gjøre produksjonene mer effektiv.

Geografisk pekepinn på mulig snøproduksjon

I forbindelse med en studentoppgave i faget "Eksperter i Team" ved NTNU ble det utviklet et kart som viser hvor i Norge en har tilstrekkelig antall timer hvor en kan produsere snø ved ulike våtkuletemperaturer. Noter at kartet ikke er nøyaktig, men kan brukes som pekepinn. 

Snøpreparering

Stadige høyere forventninger

Preparering er viktig for å kunne oppnå god kvalitet på skiløypene. Forventningene til de som bruker skiløypene har idag blitt veldig høye, både for langrenn og alpin.

Alpint

Generelt skal snøen i alpinbakker pakkes hardt slik at en oppnår et mer kompakt underlag. En kan også vanne snøen (balke) for å oppnå et hardere underlag.  

Langrenn

For langrenn er det viktig at en har en litt mykere snøsåle, slik at de tynnere skiene er stabile på underlaget, men ikke for løst slik at en synker gjennom underlaget. Når snøen ikke holder den kvaliteten en ønsker, kan en bruke salt for å "binde og fryse" snøen for å skape en hardere overfalte.

Viktige parametere bak ulike teknikker

For å øke forståelsen av snøkvalitet er det viktig å forstå parametre som trykkfasthet, tetthet, kornstørrelse, vanninhold etc. Når en forstår dette kan en begynne å manipulere snøen med ulike teknikker som salting, vanning og når og hvor ofte en må preparere.

Snøbevaring

Når en har fått snø i løypene er det også viktig å kunne bevare den lengst mulig. Vinden kan både bidra til å transportere vekk løs snø og øke smeltingen ved varmegrader.