Anleggsveileder for cricket

Norges Cricketforbund har oppdatert sin "Anleggsstandard for bygging av cricketbane i Norge", og den nye veilederen finner du her (oppdatert august 2023).

Om veilederen

Veilederen er utarbeidet med tanke på at banen og pitchen skal tåle fire årstider og være til nytte i mange år etter etablering. Anleggsveilederen er utarbeidet for å kvalitetssikre anleggsprosessen mot sikre cricketbaner og treningsfasiliteter tilpasset cricket som idrett.

Ta kontakt med Norges Cricketforbund for mer informasjon og bistand.