Ansvarlig redaktør

Her finner du informasjon om ansvarlig redaktør, ansvarserklæring og kontaktinformasjon.

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT) ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) er systemeier for godeidrettsanlegg.no.

  • Ansvarlig redaktør er instituttleder ved IBM Einar Aassved Hansen
  • Det daglige webarbeidet utføres av NTNU SIATs medarbeidere.
  • NTNU SIAT har det tekniske ansvaret for webløsningene. Serveren driftes av NTNU IT og Bouvet AS vedlikeholder nettsiden på vegne av NTNU SIAT.

Spørsmål og kommentarer om godeidrettsanlegg.no kan sendes gia@siat.ntnu.no.

Personvern for godeidrettsanlegg.no

Ansvarserklæring

godeidrettsanlegg.no er publisert utelukkende til informasjonsformål. Innholdet er basert på pålitelige kilder og utarbeidet i god tro. Ikke i noe tilfelle skal GIA, NTNU eller forfatterne være ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader som skyldes bruk av denne informasjonen. Vi gjør oppmerksom på at innholdet er en blanding av offisiell og uoffisiell informasjon, og at NTNU SIAT ikke tar juridisk ansvar for at alle opplysninger som finnes på disse sidene er korrekte. Vi har som mål at all informasjon som f.eks. veiledere, banemål og kontaktinformasjon skal være oppdatert og etterrettelig. Hvis du oppdager feil, ber vi om at du melder dette tilbake til kontaktadressen som er oppgitt nederst på hver side, eller til gia@siat.ntnu.no

NTNU SIAT tar ikke ansvar for tekniske problemer som måtte oppstå som følge av at du laster ned filer fra godeidrettsanlegg.no, eller at du følger lenker fra våre sider til andre nettsteder.