""
Tema

Sikkerhet

Her har vi samlet det materiale vi har på godeidrettsanlegg.no om sikkerhet.

Sikkerhet i idrettsanlegg

Anleggseier har juridisk ansvar for anlegget og må sørge for at hensyn til sikkerhet ivaretas ved planlegging, bygging og drift. Samtidig er det viktig at alle brukerne av anlegget jobber sammen for og har en felles forståelse for viktigheten av sikkerhet.

Det er ikke et felles regelverk for alle typer idrettsanlegg, og man må forholde seg til lover, forskrifter og standarder.

Organisasjonen Bad, Park og Idrett (BPI) har utarbeidet faktaark for sikkerhet i idrettsanlegg, som vi har fått lov å dele hos oss.

Anlegg og sikkerhet: Idrettshall

Vi anbefaler sterkt at du ser på BPI sine nettsidesider om sikkerhet for idrettshaller mv.

Sikkerhetssoner

Ved bygging av idrettsflater må man normalt også etablere sikkerhetssoner i tillegg til arealene som dekkes av banemålene. F.eks. er en håndballbane 20 x 40 meter, men med sikkerhetssoner måler den 25 x 45 meter. Husk å sjekke om sikkerhetssoner er tatt med eller ikke når du ser på Banemål og areal

Forbildeanlegg

Under finner du et utvalg av forbildeanlegg som har jobbet for å ivareta sikkerhet ved bygging og/eller drift av anlegget. Listen er ikke komplett, og du finner flere forbildeanlegg til inspirasjon ved å utforske søkefunksjonen.

Nilsbyen terrengsykkelpark

Stinettet som benyttes i Nilsbyen terrengssykkelpark består både av egne stier og stier/veier som allerede eksisterte. For å unngå konflikt, inklusive ulykker, har man gjort følgende tiltak:

  • For å unngå at farten blir for høy i lettsyklet skitrasé, legges det opp til at den kun benyttes i oppoverbakker.
  • Der de mindre stiene kobler seg på skitrasé, grusveier og lignende, skal det rett før være fartsdempende tiltak som skarp sving, kort motbakke eller lignende, slik at syklisten ikke kommer ut på veien med for høy fart.

Les hele innlegget om Nilsbyen terrengsykkelpark

Vestveggen Klatresenter i Åsane Arena

I den daglige driften er det stort fokus på sikkerhet, med kvalifiserte instruktører, trenere og klatrevakter som kjenner til metodesettene ved innendørs klatring. Man har også en sikkerhetsansvarlig i administrasjonen.

Les mer om Vestveggen Klatresenter i Åsane Arena

Busterudparken

For dette anlegget som brukes om vinteren, har det vært viktig med tilstrekkelig belysning slik at det oppleves som trygt å være der. Tydelige regler på bruken har også vært nødvendig. Det er ikke tillatt med puck og kølle på banen. Ishockey er en sikkerhetsrisiko for de andre på banen som ikke har på sikkerhetsutstyr. Halden har en egen innendørs ishall til ishockey.

Les mer om Busterudparken

 

 

Under finner du mer informasjon og inspirasjon om sikkerhet i idrettsanlegg.