Anleggstype

Diskgolfbane

Her finner du informasjon om diskgolfanlegg, areal, utstyr og kostnader. Informasjonen er et samarbeid med Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Diskgolf

Diskgolf oppsto i USA, og utstyret består av en frisbee eller disk og metallkurver.

Målet er å få disken fra utkastfeltet (tee) til kurven på færrest mulig kast. Hullene varier fra 50 meter til over 250 meter. Parverdien (kjent fra golf) varierer mellom par 3 og 5. Diskgolf er en individuell sport, men spilles ofte i grupper med 2-5 personer. Første kast tas alltid fra et definert utkaststed (tee). Neste kast tas fra der hvor disken falt til ro. Hvert kast inkludert evt. straffekast telles opp.

Totalsummen er alle kastene per hull summert opp. Spilleren med minst antall kast er vinneren.

Om spillet

 1. Diskgolf går ut på å bruke færrest kast fra utkaststed til kurv.
 2. Du kan spille alene eller i gruppe. En passe størrelse på gruppen er fra 2-5 personer.
 3. Naturlige hindringer som trær, busker og grener er en del av banen, de skal ikke knekkes eller fjernes på noen måte. La banen være i like god stand når du forlater den, og ta med all søppel og tomgods.
 4. Etter utkastet er det spilleren som ligger lengst unna kurven som skal kaste. De andre spillerne blir værende bak kasteren.
 5. Hullet er ferdigspilt når disken ligger i kurven eller i kjettingen.
 6. Det er lov med tilløp samt tråkke over diskens plassering etter at disken er kastet, så lenge du ikke er innenfor 10 meter.
 7. I diskgolf er det viktigste å ha det gøy!

Kostnader

Utstyret til en diskgolfbane er solid og står ute hele året, uansett vær. Kurvene er galvaniserte og tåler mye. En kan regne 10.000 kr. pr hull i utstyr. Da får en kurv, materialer til utkast, utkastskilt og informasjonsskilt. I tillegg til dette kommer baneplanlegging og montering av utstyr og selve designet på banekart og infoskilt. Det betyr at en får et topp moderne 18 hulls diskgolfanlegg til helårsbruk for under 200.000 kr.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

 • Amerikansk fotball
 • Cheerleading
 • Disksport - der diskgolf inngår
 • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.

Banemål og tekniske krav

En diskgolfbane kan settes opp på veldig mange ulike områder. I diskgolf bruker man de hindringer naturen gir og derfor krever det lite inngrep i naturen. Det er flere typer diskgolfanlegg en kan sette opp. Alt fra nybegynner-/skoleanlegg til internasjonale konkurranseanlegg.

Område

Diskgolfkonkurranser arrangeres på fortrinnsvis en 9/18/27 hullsbane.

Gjennomføring

En 18-hullsrunde tar vanligvis rundt 3 timer å gjennomføre. Husk å ta høyde for dårlig vær (se mer utfyllende i egen håndbok).

Utstyr

Diskgolfkurver, utkastfelt, teesign, scorekort papir eller digitalt.

Forslag på arealer

Arealmålene under er veiledende:

 • Nybegynneranlegg 9 hull: 30 - 80 mål – lett og enkelt terreng
 • Konkurransebane 9 hull: 80 – 130 mål – varierende terreng og variasjon
 • Konkurransebane 18 hull: 150 mål og oppover - varierende terreng og variasjon
Øya Diskgolfpark, før utbyggingen av Trondheim Spektrum
Eksempel på nybegynnerbane fra Øya, Trondheim.