Anleggskrav basket - forside

Anleggskrav basketball

Veileder fra Norges Basketballforbund

Dokumentet "Anleggskrav - Veileder for utvikling av anlegg" er Norges Basketballforbunds kravdokument for anlegg for basket, fra 2020. Anleggskravene er delt opp i to nivåer, nivå 1 som dekker elitebasket og nivå 2 som dekker ordinær basketaktivitet (kamp og trening).

Norges Basketballforbund har utviklet et sett med anleggskrav, delt opp i to nivåer. Nivå 1 er relevant for eliteanlegg og nye anlegg, mens Nivå 2 er krav for daglig kamp- og treningsvirksomhet.

I veilederen henvises det også til følgende viktige dokumenter:

Veilederen

Du finner veilederen på Norges Basketballforbunds nettside:

Norges Basketballforbund: Anleggskrav