""
Tema

Inneklima

Her finnes det informasjon om hva inneklima er, samt forslag til hvordan man kan sikre løsninger som bedrer inneklimaet til idretts- og aktivitetsanlegg.

Hva er inneklima?

Inneklima handler om alle forhold som påvirker oss innendørs. Dette er termisk (temperatur, lufthastighet og -fuktighet), atmosfærisk (gasser, damper), aktinisk (lys), akustisk (lyd), mekanisk miljø. Det vil si både fysiske og kjemiske faktorer. Inneklimaet vil ha en effekt på brukerens helse og trivsel. Et godt inneklima er viktig for at brukeren av et idretts- eller nærmiljøanlegg skal oppleve god helse, trivsel og læring. Spesielt viktig er dette for de som har utfordringer med astma, allergi eller overfølsomhet for dårlig inneklima. På Astma- og allergiforbundet sin hjemmeside kan finnes mer informasjon om inneklima og innemiljø, drift og helse, bygg og helse, samt veiledere, lov- og regelverk.

Gode løsninger for bedre inneklima

I følge veilederen «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» av Kulturdepartementet, er det så mange som 20-40 prosent av den norske befolkningen som er utsatt for negative virkninger, på både egen helse og trivsel, som følge av allergi eller overfølsomhet for forurensing av inneklimaet. Veilederen gir flere forslag til løsninger som for å bedre inneklimaet:

  • Det anbefales å velge plassering av idretts- eller nærmiljøanlegg med omhu, for å unngå forurensning fra omkringliggende miljø
  • Tenk godt gjennom bruk av materialer og produkter. Velg de som har lite eller ingen avgassing.
  • Trær og planter til anlegget bør velges etter anbefaling fra Norges Astma- og Allergiforbund
  • Gjør et godt arbeid med å sikre bygget mot fuktskader
  • Bruk materiell og skap overflater som enkelt kan vedlikeholdes og rengjøres
  • Velg allergivennlige rengjøringsmidler
  • Sørg for ventilasjon som er passende for antall brukere og aktivitet som utføres i anlegget
  • Ha rutinemessig ettersyn og vedlikehold av ventilasjon- og varmeanlegg
  • Fellesområder og avholdte soner som er dyrefrie
  • Gitterrist foran inngangsdør

Forbildeanlegg

Under finner du et utvalg av forbildeanlegg som har jobbet for å ivareta inneklima ved bygging av anlegget. Listen er ikke komplett, og du finner flere forbildeanlegg til inspirasjon ved å utforske søkefunksjonen. 

Sjulhuset

Forbildeanlegget Sjulhuset, anbefalt av tidligere Hedmark fylkeskommune, er et flerbruksanlegg hvor man har lagt forbud mot utesko som et tiltak for å bedre inneklimaet. Brukerne må ta av seg uteskoene ved hovedinngangen eller benytte overtrekk til skoene. Skoleelever bruker innesko. Dette er også med på å lette renholdsbehovet.

Les hele forbildeartikkelen om Sjulhuset (Godeidrettsanlegg.no) 

Holmen svømmehall

Holmen svømmehall er bygget etter passivhusstandard, hvor det da er lagt et sterkt fokus på inneklima, i tillegg til å være et miljøvennlig bygg meg høy kvalitet og lavt energibehov.

Les hele forbildeartikkelen om Holmen svømmehall (Godeidrettsanlegg.no) 

Fyret flerbrukshus

Fyret har flere ulike klimasoner. Svømmebassenget, flerbrukshallen, skytebanen og sosiale rom har alle sine egne krav til inneklima, og alle har derfor separate ventilasjonsaggregat for best mulig behovsstyring. Ventilasjonsløsningen for svømmebassenget er utradisjonell. Den baseres på omvendt fortrengningsventilasjon, der overtemperert og avfuktet luft tilføres via poseventilasjon i tak, avtrekk skjer ved gulv. Svømmehaller har typisk blitt ventilert ved vinduer for å hindre kondens, men nye vindu med lav U-verdi og god kvalitet har ikke det samme behovet for ventilering langs overflaten.

Les mer om forbildeanlegget Fyret flerbrukshus (Godeidrettsanlegg.no)