Illustrasjonsbilde fotballanlegg
Anleggstype

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om fotballanlegg

De vanligste størrelsene på fotballbaner er:

 • 11-er: 60-68 x 100-105 m
 • 9-er: 48-50 x 60 -72 m
 • 7-er: 30 x 50 m
 • 5-er: 20 x 30 m
 • 3-er: 10 x 15 m
 • Futsal: 25-42 x 16-25m 

Vær oppmerksom på at det eksisterer variasjoner og forskjellige krav avhengig av den tiltenkte aktivitetens nivå (toppfotball eller ikke).

Amerikansk fotball

Se Anleggstype Amerikansk fotballbane.

Beach-fotball

Se Sandbaner for informasjon om beach-fotball.

Fotballhaller

Fotballhaller er spesialhaller tilrettelagt for fotball. Spilleflaten består av kunstgress, og det forekommer haller med fullstor bane og med mindre baner.

Krav til isolering av fotballhall

For å kunne motta spillemidler til bygging av fotballhall, må hallen være isolert slik at temperaturen ikke understiger 12°C. Det gir mulighet til å søke om tilskudd til fotballhaller som er tenkt uoppvarmet, under forutsetningen at de er isolert, slik at temperaturen i hallen holdes over 12°C. Husk å alltid se i siste versjon av bestemmelsene for spillemidler hva som gjelder.

FriFot

Konseptanlegget FriFot bygges med fast dekke for friidrett og kunstgress for fotball, noe som gir lang levetid og normalt mindre vedlikehold over tid. Les mer i veilederen:

FriFot – skolens idrettsplass

Futsalbaner

Futsal er en av verdens raskest voksende innendørsidretter og spilles hovedsaklig på håndballbaner med håndballmål.

Se egen side for idrettshaller:

Idrettshall

Gressbaner

Gressbaner for fotball skal ha en jevn og tett gressflate med god drenering, slik at banen tåler mest mulig bruk. Gressbaner har en begrenset brukssesong i Norge. Norges Fotballforbund anbefaler at man i tillegg til gressbaner har avlastningsbaner (fotballhall eller kunstgressbane).

Grusbaner

En grusbane av god kvalitet kan ha en hyppigere bruksfrekvens enn en gressbane. Grusbaner har dog gått ned i antall i Norge de siste årene, da mange heller velger kunstgress.

Kunstgressbaner

Bygging av kunstgressbaner har eksplodert i løpet av 2000-tallet, og har muliggjort for mer aktivitet og lengre brukstid. I den siste tiden har det vært mye fokus på å forhindre at granulat forsvinner fra banen, både for miljøet og økonomien sin skyld. Det finnes kunstgressbaner med andre typer innfyll, og uten innfyll, som også er godkjent for breddefotball.

Se egen side:

Kunstgressbane

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter, som du kan ta kontakt med dersom du søker mer informasjon om fotballanlegg.

Anleggsplan

Utdrag fra NFF's handlingsplan 2016-2019

Godt tilrettelagt og tilgjengelig anleggskapasitet er avgjørende for å innfri målet om fotball for alle. Mange steder i landet er anlegg en stor utfordring. Det gjelder særlig i storbyer og tilflytningsområder. Klubbene må være spydspissen i det strategiske arbeidet for økt kapasitet, tilpassede anlegg, satsing på vedlikehold og utbygging av nærmiljøanlegg.

Hovedmål:

 • Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
 • Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
 • Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
 • Øke vedlikeholdsgraden
 • Realisere flere nærmiljøanlegg
 • Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
 • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal
 • Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte

Om miljø

Norges Fotballforbund er en miljøbevisst organisasjon med egne bærekraftssider på hjemmesiden deres. Her kan du blant annet lese om mer miljøvennlig fyll i kunstgress, mer energieffektive anlegg eller hvordan du arrangerer et "grønt arrangement". Les mer på Fotballforbundets bærekraftsside