Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 49 - 2022

Nyheter fra Brettforbundet, Norges idrettsforbund og Ishockeyforbundet

Brettforbundet inviterer til shapekurs, regjeringen har utvidet stømstøtten og en gave til ishockeyforbundet gir nye banedelere. Dette kan du lese mer om i ukas anleggsnytt!

Brettforbundet og Skiforbundet inviterer til shapekurs

En viktig del av arbeidet med å lage en god snøpark handler om å forme hopp og andre elementer på en god måte. I brett- og freeskimiljøet kalles dette for "shaping", og teknikken som ligger bak bygger på både god kompetanse og erfaring. 

Brettforbundet og Skiforbundet ved NOR Freeski inviterer nå til shapekurs for å spre denne kunnskapen. Kurset holdes av Claes Högström, en meget dyktig kursholder med lang fartstid og erfaring på dette feltet. 

Kursert avholdes 24.1.23, og på planen står en god innføring i design, planlegging, vedlikehold, samt noe praksis innen tema parkbygging/shaping.

Mer info finnes på Brettforbundets nettsider:

Brettforbundet inviterer til shapekurs - brettforbundet.no (publisert 6.12.2022)

Regjeringen har utvidet strømstøtten

Regjeringen har lagt til en presisering i dagens strømstøtteordning, som åpner for å gi strømstøtte til idrettslag som benytter private skianlegg til trening og konkurranser. Presiseringen har blitt godt mottatt av idrettslag rundt om i landet, da svært mange klubber må benytte private anlegg i sitt organiserte tilbud. 

Mer info om endringene finnes på Idrettsforbundets nettsider: 

Åpner opp for strømstøtte til flere - idrettsforbundet.no (publisert 5.12.2022)

Sparebankstiftelsen sørger for nye ishockeybanedelere

Sparebankstiftelsen DNB kunne glede Norges Ishockeyforbund i starten av desember, da de stolt formidlet at de innvilger forbundets søknad om midler til banedelere. 

Søknaden fra ishockeyforbundet er en del av deres rekrutteringsstrategi med nye spillformer i barneidretten. Gaven er derfor svært gledelig: Flere banedelere gir mer rekrutteringsaktivitet over hele landet. 

Mer info om hva midlene skal brukes til finnes på forbundets nettsider: 

Årets julegave til norsk ishockey - hockey.no  (publisert 1.12.2022)