Frontpage

Aktuelt

Bugården Ishall kåret til "Årets Idrettsanlegg 2019"!

Publisert: 22.05.2019, Sist endret: 22.05.2019

Bad, Park og Idrett sammen med Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet kårer hvert år "Årets idrettsanlegg". I år var finalistene Arena Nordvest, Bugården Ishall, Kirkenes Aktivitetspark og Ulstein Arena.

105 millionar i auke til idrettsanlegg

Publisert: 14.05.2019, Sist endret: 14.05.2019

Pressemelding frå Kulturdepartementet: I revidert nasjonalbudsjett for 2019 gjer regjeringa framlegg om ei tilleggsløyving på 105 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Denne løyvinga vil gje full kompensasjon i 2019.
ROS Arena. Foto: IL R.O.S

Nytt forbildeanlegg: ROS Arena

Publisert: 14.05.2019, Sist endret: 14.05.2019

ROS Arena er et eksempel på hvordan godt lokalt samarbeid mellom kommunen og idrettslaget kan gi resultater. Hallen i Røyken og Spikkestad sto ferdig i 2012, og frem til nå har alle driftsårene vært gode. I tillegg har medlemstallet i håndballklubben økt. Tilflyttingen til området er stort, og nå...

Hvem er badegjesten? En rapport fra Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Publisert: 08.05.2019, Sist endret: 10.05.2019

"Anne er gået i bad" synger Poul Dissing i den visen "Svantes lykkelige dag". Men, hvem andre går i bad?

Tilgang til grøntområder har betydning for barns fysiske aktivitet

Publisert: 08.05.2019, Sist endret: 08.05.2019

Ny forskning ved NMBU viser at barn som bor med grøntområder innenfor 800 meter fra hjemmet er mer aktive, både sosialt og fysisk. Stipendiat Emma Charlott Andersson Nordbø har studert hvordan utformingen av våre nabolag påvirker norske åtteåringers helse og velvære. Barnas deltagelse i organisert...
Info fra NGTF

Sett av datoen: NGTF arrangerer Anleggs- og lederkonferanse 1.-3. november

Publisert: 03.05.2019, Sist endret: 03.05.2019

Norges Gymnastikk- og Turnforbund inviterer til Anleggs- og lederkonferanse i Oslo 1.-3. november. Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i...