Frontpage

Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 15 - 2020

Publisert: 07.04.2020, Sist endret: 07.04.2020

Norges Skøyteforbund presenterer sine anleggsprioriteringer og Norges Hundekjørerforbund har laget mal for grunneieravtale. I tillegg har særforbundene kommet med informasjon om hvordan, eller hvorvidt, idrettene deres kan utføres på en forsvarlig måte. Noen idretter er ikke mulig å trene, mens...
Kunstgress

Skotske råd for å holde gummigranulat på kunstgressbanen

Publisert: 06.04.2020, Sist endret: 06.04.2020

Bygging og drift av kunstgressflater skaper engasjement både nasjonalt og internasjonalt. Det kan være nyttig å vite hva som gjøres utenfor våre egne grenser, og spesielt nå som det foregår arbeid med nytt regelverk både her i Norge og i EU.
Logo LOA-fonden

Tanker og trender om bade- og svømmeanlegg fra LOA-fonden

Publisert: 01.04.2020, Sist endret: 01.04.2020

Jakob Færch, utviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden i Danmark, hold et foredrag på konferansen SvømmehallKompetanse 2020 i mars. Du kan ta del av presentasjonen her!
Logo KG2021

Pilotundersøkelse – Hvordan opplever spillerne kunstgressbanen?

Publisert: 31.03.2020, Sist endret: 31.03.2020

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består Nordiske krav til egenskaper for kunstgress for breddefotball, men spillere uttrykker at banen ikke tilfredsstiller deres ønsker. For å kartlegge spillernes ønsker, utvikles et...
Illustrasjonsfoto golfball og golfbane

Hvordan håndtere golfanlegg under koronakrisen?

Publisert: 31.03.2020, Sist endret: 31.03.2020

Norges Golfforbund har publisert en artikkel av Karin Juul Hesselsøe og Trygve S. Aamlid ved NIBIO Turfgrass Research Group, som kommer med anbefalinger om vedlikehold av gresset mens golfbanene er stengte.

Ny dato for Träffpunkt Idrott: 31. august - 2. september 2020

Publisert: 30.03.2020, Sist endret: 30.03.2020

Träffpunkt Idrott vil arrangeres i månedsskiftet august/september i Göteborg.