Frontpage

Aktuelt

Mer penger til idrettsnorge

Publisert: 16.05.2018, Sist endret: 16.05.2018

I revidert statsbudsjett økes merverdikompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg med 100 millioner kroner, til glede for Norges idrettsforbund og resten av idrettsnorge. Økningen betyr at alle søkere sannsynligvis får full kompensasjon for sine momsutgifter. I tillegg foreslår regjeringen at...

Planlegging av nye aktivitets- og idrettsanlegg: intervju med Mikkel Hjort

Publisert: 16.05.2018, Sist endret: 16.05.2018

Landskapsarkitekt og ph.d-student Mikkel Hjort forteller om sitt forskningsprosjekt som handler om planlegging av aktivitets- og idrettsanlegg, og bruk av såkalt evidensbasert design. Videon er tekstet på engelsk.

Softballbane på gang i Sandefjord

Publisert: 11.05.2018, Sist endret: 11.05.2018

Sandefjord Vikings bygger nytt anlegg på gamle Sandarbanen i Sandefjord. Kommunen har gitt støtte i form av tomt og DNB Sparebankstiftelsen og Norges Soft og Baseballforbund har gitt økonomisk støtte. Prosjektet ventes å koste 2 millioner kroner.

2,8 milliarder til idrettsformål i 2018

Publisert: 07.05.2018, Sist endret: 07.05.2018

Regjeringen har i dag fordelt 2 824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2018. Beløpet er 227,5 millioner kroner høyere enn i 2017. - Årets fordeling av spillemidler til idrettsformål er den høyeste noensinne. For regjeringen er det viktig å styrke rammebetingelsene for lokal...

SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Publisert: 03.05.2018, Sist endret: 04.05.2018

Styringskomiteen for Interreg programmet Sverige-Norge har i dag gitt støtte til prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen.

Se forelesninger fra Träffpunkt idrott

Publisert: 03.05.2018, Sist endret: 03.05.2018

I mars ble konferansen "Träffpunkt idrott" arrangert. Noen av forelesningene er lagt ut på video, f.eks. "Från sliten idrottsplats till jämställd folkhälsopark". Forelesningene er på svensk.