Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Lade idrettspark - parken for mange ulike idretter

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset sin idrett. I 2016 sto det som omtales som "Norges største kunstgressflate" ferdig - en etterlengtet flate tilpasset amerikansk fotball, baseball, lacrosse, rugby og fotball. Parken bygges ut trinnvis, og skal stå ferdig i løpet av 2021 – 22.

 

Eier: Trondheim kommune
Drifter: Trondheim kommune
Anleggstype: Kunstgressbane, idrettspark
Areal: 14 000 kvm (kunstgressbane)
Totalareal i idrettsparken 117 000 kvm
Kommune: Trondheim
Byggekostnad: 21,2 MNOK (kunstgressbanen)
Ca. 400 MNOK (idrettsparken totalt)
Driftskostnad: Ca. 200 000 kr årlig
År: 2016 (hele parken skal stå ferdig i 2021)

Bakgrunn

I 2013 satte Trondheim kommune i gang prosessen for å få til en ny idrettspark på Lade [1]. Anlegget bestod på dette tidspunktet av grusbaner og naturgressbaner, og et gammelt garderobebygg. Det ville bli et stort prosjekt som krevde trinnvis gjennomføring for å komme i mål. I 2013 begynte Enhet for idrett og friluftsliv arbeidet med en mulighetsstudie for parken. Mange ulike idretter etterspurte anlegg i Trondheim, og flere særidretter ønsket å etablere sine anlegg på Lade. Blant annet tennis, bordtennis, skyting og kampsport. I tillegg hadde cricket, amerikansk fotball, rugby og baseball behov for anlegg tilpasset sine krav.

 

Anlegget

Lade idrettspark ligger sentralt på Lade, en bydel nordøst i Trondheim. Idrettsparken har vært her siden 50-tallet, og har siden den gang vært utbygd i flere runder. Per 2019 inneholder Lade idrettspark følgende:

Den største kunstgressflaten på 14000 kvm . Foto: Gode idrettsanlegg 
 

 • Lade kunstgress stor bane. Den store kunstgressflaten ble anlagt på to gamle 11’er grusbaner, og er på totalt 14000 KVM. Målet med banen var å tilrettelegge for de mindre idrettene i Trondheim, og i dag brukes den av fire-fem ulike idretter [2]. Banen er oppmerket og utstyrt for amerikansk fotball, baseball, rugby og lacrosse, og kan i tillegg brukes til fotball
   
 • Fotballbaner. Tre kunstgressbaner størrelse 11er, to naturgressbaner størrelse 11er. Det er byens største arena for fotballaktivitet, og brukes blant annet som arena for en av Nord-Europas største fotballturneringer, Scandia cup [3].
   
 • Cricketpitch. Etter ønske fra klubben, er den anlagt på naturgress. Begrenset tilgang på areal gjør at banen er litt for liten i størrelse, men den er godkjent for norsk serie og treninger. Cricket er en økende idrett i Trondheim, og det er per våren 2019 ti aktive klubber i Trondheimsområde noe som behov for et eget anlegg i byen. Før banen åpnet i 2018, måtte klubben spille «hjemmekampene» i Oslo [4].  Noe som blant annet var svært kostbart og tidskrevende for klubben.
   
 • Petanquebane. Banen er omtalt av her: Trondheim på petanquekartet (Norges Fleridrettsforbund, 31.08.19)
   
 • En asfaltert basketbane
   
 • Fire sandvolleybaner. Anlegget kan dermed brukes til nasjonale turneringer og cuper.
   
 • Koteng Arena (fotballarena), hjemmearena for SK Trondheims-Ørn og brukes til toppserien kvinner. Bygget inneholder alle nødvendige fasiliteter som tribune, garderober, kjøkken, kontorlokaler (brukt til fysioterapi), treningsrom og møterom.
   
 • Lade Sportsarena, idrettsanlegg for kampsport (TaeKwon-Do), tennis og bordtennis. Lade Sportsarena ligger også inne som forbildeanlegg her: Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis
   
 • Garderober, driftsrom, tekniske bygg for kunstgresset og nærliggende grøntområder

Utendørs tennisanlegg. I bakgrunnen kan man se Trondheim Sportsarena og Koteng Arena. Foto: Gode idrettsanlegg 

 

Det er mye aktivitet i idrettsparken som ofte benyttes til stevner for mange ulike idretter som amerikansk fotball, rugby, håndball, bueskyting og friidrettsskole-/ trening [3]. Skolene i nærmiljøet bruker anlegget på dagtid, mens det på kveldstid brukes mest av organisert idrett, lag og foreninger. 

Anlegget bygges trinnvis, og i løpet av høsten 2019 vil det bli ferdigstilt flere nye anlegg i Lade idrettspark. Det gjelder blant annet et utendørs tennisanlegg med fire baner og treningsvegg samt cricketbane (som allerede er tatt i bruk, men som ikke er helt ferdig).

Venstre: Sandvolleyballbane. I alt er fire baner etablert ila. 2019. Høyre: Petanquebane. Foto: Gode idrettsanlegg

 

Økonomi og finansiering

Den store kunstgressbanen 
Kostnad: totalt 21,2 MNOK, og er finansiert av Trondheim kommune, NTNUi med 2 MNOK og spillemidler. 

Cricketpitch:
Kostnad: 650 000 kr. Søknadsbeløp spillemidler: 216 000 kr.

Petanque:
Kostnad ca kr 50 000. Opparbeidet av Trondheim bydrift som en del av et større prosjekt, og vet dermed ikke nøyaktig pris. Banen er ikke stønadsberettiget på spillemidler.
 
Den totale kostnaden for idrettsparken med alle anlegg vil komme på ca. 400 MNOK.
 

Drift

Det er Trondheim Bydrift som har hovedansvaret for driften av idrettsparken. I itllegg forventes det at idrettslagene som bruker anlegget bidrar med daglig vedlikehold og sørger for at det forlates slik det var når de kom. Selvfølgelig er det mye å gjøre etter de største arrangementene som Skandia Cup, da det blant annet blir mye rot, søppel og gjenglemt tøy rundt om i parken. De årlige driftskostnadene er på ca. 200 000 kr, og dekker:

 • Drift og vedlikehold av naturgress og kunstgress
 • Parkdrift/ grøntområder
 • Drift av spesielle idrettsanlegg, cricket, sandvolleyball, petanque
 • Vinterdrift/ snøbrøyting
 • Renovasjon

Den store kunstgressflaten for amerikanske idretter driftes hele året, og er svært sjeldent ikke i bruk. Banen består av kunstgress med granulat som innfyll, og driftes som en vanlig kunstgressbane. I løpet av vinteren brukes baseball-delen som snødeponi for å forhindre at granulat forsvinner bort fra banen. Baseball bruker ikke flaten om vinteren, og dermed har de funnet en god løsning på denne miljøutfordringen. 

På den store kunstgressbanen er det også oppmerking for baseball. Foto: Gode idrettsanlegg

Nøkkelpunkter

 • Et kompakt anlegg for allsidig bruk. Parken kan aktivisere 17-18 ulike særidretter i mange ulike aldersgrupper. Den store kunstgressbanen kan brukes av fem idretter, og dette er voksende idretter [5]. Banen er viktig på å opprettholde et mangfold av tilbud i Trondheim. I tillegg fører dette til større tilgjengelighet ved fotballbanene i resten av byen. Petanquebanen brukes hovedsakelig av en eldre brukergruppe, mens det under Scandia Cup er ca. 10000 deltakende gutter og jenter fra 7-19 år i idrettsparken.
 • Naturlig samlingssted og rekrutteringsarena for de mindre idrettene som tidligere har måttet leid seg inn på andre baner uten riktige dimensjoner og oppmerking.
 • Fint tilskudd til Trondheim som studentby og aktivitet i regi studentidretten. Studentmiljøet var en viktig pådriver for å få realisert kunstgressbanen. I Trondheim er det særlig i studentmiljøene, med NTNUi i spissen, man finner stor interesse for de amerikanske idrettene [1].

Hva sier brukerne?

Vi har spurt noen av idrettslagene som bruker Lade idrettspark hva de synes om anlegget.

NTNUI Rugby

Rugbymiljøet er veldig fornøyd med banen. Rugbybanen er så stor den kan være. Det er kunstgress ganske langt ut på utsiden av både sidelinjen og dødballinjen, og området der man scorer i er stort. Videre er kunstgresset mykere å lande på enn vanlig kunstgress og bedre egnet for kontaktidrett. Alt det bidrar til sikkerheten under spilling. Kommunen står for driften, og er behjelpelige med å sette opp rugby goalpostene når det trengs.

NTNUI Amerikansk fotball

Banen på Lade er et av landets beste anlegg for amerikansk fotball. Dekket er meget bra, og holder seg også godt gjennom vinteren til å ikke ha undervarme. Målstengene som ble kjøpt inn for amerikansk fotball er ikke etter "college"-standaren som regelboken som brukes i Norge følger, men etter hva som brukes på "high school"-nivået (de er litt videre). For andre som skal bygge anlegg for amerikansk fotball kan det være lurt å dobbeltskjekke dette ved bestilling, selv om det ikke har gitt NTNUI noen problemer. Poengtavla med mulighet til å vise all verdens informasjon under kamper synes brukerne er kul.

Bod/ innbytterbenk. Det er oppført to slike i tilknytning til kunstgressflaten med innbytterbenk og låsbare boder. Foto: Gode idrettsanlegg

 

Tegninger

Baneplan (kunstgressbane) - Anbudstegning utarbeidet av Rambøll

Situasjonsplan - Anbudstegning utarbeidet av Rambøll

 

Referanser:

1. Adresseavisen (2011). Vil samle idretten på Lade. Hentet fra: https://www.adressa.no/100Sport/idrettspolitikk/Vil-samle-idretten-pa-Lade-155317b.html (21.08.19)

2. NRK Trøndelag (2016). Her åpnes Norges største kunstgressflate. Hentet fra: https://www.nrk.no/trondelag/norges-storste-kunstgressflate-apner-pa-lade-i-i-trondheim-1.12956696 (21.08.19)

3. Trondheim kommune (2018) Lade Idrettsanlegg. Hentet fra: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler/fotball/ (21.08.19)

4. Adresseavisen (2018). Har jobbet i tre år for å få hjemmekamp i Trondheim. Hentet fra: https://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Har-jobbet-i-tre-ar-for-a-fa-hjemmekamp-i-Trondheim-Lordag-gar-drommen-i-oppfyllelse-259533b.html (21.08.19)

5. Adresseavisen (2016). Store utbyggingsplaner for Lade idrettspark. Hentet fra: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2016/01/15/Store-utbyggingsplaner-for-Lade-idrettspark-12033511.ece (21.08.19)

 

Annen informasjon

87 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer Norges Cricketforbund og Norges Skytterforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3

I slutten av desember kom nyheten fra Norges Cricketforbund at Sandefjords cricketspillere kan glede seg til å spille på et nytt anlegg. Norges Skytterforbund forteller at det har blitt avholdt et...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Veiledere

Anleggsveileder for cricket

Norges Cricketforbund har oppdatert sin "Anleggsstandard for bygging av cricketbane i Norge", og den nye veilederen finner du her (oppdatert juni 2019). Veilederen er utarbeidet med tanke...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Sider