Logo Trøndelag fylkeskommune

Sjekkliste - et verktøy for søknad om spillemidler i Trøndelag

Eksempel på utfylt sjekkliste for en kunstgressbane

Å søke om spillemidler kan være krevende, spesielt med tanke på å få med alt du bør inkludere. For å gjøre jobben litt enklere, har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet en sjekkliste til inspirasjon og hjelp.

Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2020 nye retningslinjer for hvordan spillemidler til idrettsanlegg skal prioriteres. Fra nå skal de som søker om spillemidler i Trøndelag fylle ut en sjekkliste, og legge ved denne som et vedlegg til søknaden. Endringen er et tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, samt hindre at viktige opplysninger blir utelatt.

Trøndelag fylkeskommune har delt en slik utfylt sjekkliste med oss, der eksemplet gjelder en kunstgressbane. Kanskje kan du som skal søke om spillemidler i Trøndelag, eller som skal søke spillemidler til kunstgressbane i en annen del av Norge, få hjelp fra dette eksemplet?