Boulekuler (illustrasjonsbilde)
Anleggstype

Petanquebane

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer, veiledere og banemål for petanque.

Om anlegg for petanque

Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler, ofte på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen".

​Utdrag fra Offisielle spilleregler for pétanquesporten:

Pétanque spilles på all slags underlag. Turneringsledelsen eller en dommer kan likevel henvise lagene til å spille på en markert og avgrenset bane. I slike tilfeller skal banene både i nasjonale mesterskap og internasjonale konkurranser ha følgende minimumsstørrelse: 15 meter x 4 meter. I andre turneringer kan de respektive forbund gi dispensasjon til å fravike ovenfor nevnte minimumsmål, men ikke mindre enn 12 meter x 3 meter.

Et spillområde omfatter et ubegrenset antall baner avgrenset av snorer, som ikke må være så tykke at de påvirker spillets gang. Snoren som avgrenser de enkelte banene er ikke dødlinjer, bortsett fra linjene ved enden av banen og hele ytterkanten av spillområdet.

Når banene er plassert etter hverandre i lengden, skal endelinjene som forbinder banene regnes som dødlinjer.

Hvis spillområdet er omgitt av fysiske hindringer, skal disse være minst 1 meter fra banenes ytterlinjer.

Kampene spilles til 13 poeng, med mulighet til å spille serie- og gruppespillkamper til 11 poeng. Noen turneringer kan organiseres med tidsbegrensning. Disse skal alltid spilles på oppmerkede baner hvor alle linjene som avgrenser banen er dødlinjer.

Se i tillegg verktøyet Bygge petanquebaner.