Boulekuler (illustrasjonsbilde)
Anleggstype

Petanquebane

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer, veiledere og banemål for petanque.

Om anlegg for petanque

Petanque er et kulespill som spilles med stålkuler, ofte på et underlag av grus. Målet for spillet er å komme nærmest en liten kule av tre, denne har mange navn, men kalles i Norge hovedsakelig for "grisen".

​Utdrag fra Offisielle spilleregler for pétanquesporten

Pétanque spilles på all slags underlag. Turneringsledelsen eller dommeren kan likevel henvise  spillerne til å møtes på en avgrenset bane. I slike tilfeller skal de, i nasjonale mesterskap og internasjonale konkurranser, ha følgende minimumsdimensjoner: 15 x 4 meter. For andre turneringer kan de respektive forbund gi dispensasjon til å fravike ovenfor nevnte minimumsmål, men ikke mindre enn 12  x 3 meter.

Et spilleområde omfatter et ubegrenset antall baner avgrenset av tråder, som ikke bør være så tykke at de påvirker spillets gang. Disse trådene, som avgrenser de enkelte banene, er ikke dødlinjer, bortsett fra linjene ved endestykkene og hele ytterkanten. 

Hvis spilleområdene er plassert slik at endene møtes, skal linjene som markerer slutten på banene regnes som dødlinjer.

Hvis banen er innelukket av fysiske hindringer, skal disse ligge på en avstand av minst 1 meter fra banenes ytterlinje.

Kampene spilles til 13 poeng, med mulighet til å spille gruppespill- og kvalifiseringskamper til 11 poeng. Noen kamper kan organiseres med begrenset tid. Disse skal alltid spilles på baner hvor alle linjene som avgrenser banen er dødlinjer.

Se i tillegg verktøyet Bygge petanquebaner.