Catcher og batter på Sola Runway Park
Baseballbane med presenning over sanden
Gresslette på baseballbane i sol
Traktor avretter sand
Baseballbane og -spillere, sett gjennom sikkerhetsnett

Sola Runway Park

Et anlegg dedikert til base- og softball

Når Sola Baseball Klubb ikke fikk tilpasse det gamle, delte anlegget til sitt behov, tok de saken i egne hender. Med enorm dugnadsinnsats og handlekraft, har de realisert sitt eget anlegg, med imponerende kvalitet og standard.

Anlegget er anbefalt av Norges Softball og Baseballforbund.

Bakgrunn

Sola Baseball Klubb ble opprinnelig opprettet som Stavanger Baseball Klubb, men ble flyttet til Sola ettersom Sola kommune var mer samarbeidsvillig enn Stavanger kommune med tanke på å realisere et dedikert baseball- og softballanlegg. I Stavanger delte baseballklubben en gresslette med rugby og amerikansk fotball, men de fikk aldri lov til å modifisere eller tilpasse anlegget til deres behov. Å kunne bygge et eget baseballanlegg på Sola var derfor et mye mer attraktivt alternativ for klubben. 

Anlegget

Anlegget ligger ved Nordsjøvegen på Sola, midt mellom Sola Strand Hotel og Clarion Hotel Air. Ettersom Stavanger lufthavn, og Sola kun ligger et steinkast unna, har anlegget fått navnet Runway Park. Sola Baseball Klubb har full råderett over anlegget.

Et anlegg for alle

Banen er tilpasset bruk for både barn og senior, og brukerne er mellom fire og 70 år. Klubben arrangerer lokal barneliga, og har lag for voksne spillere, i aldersspennet 13 til 70 år. Anlegget er av tilstrekkelig standard for europeiske ligakamper.

 

Baseballspill på banen
Nydelige forhold på Sola Runway Park. Foto: Sola Baseball Klubb

Fasiliteter

Ved selve banen har anlegget både kiosk, tribuner og spillerbenker. Toaletter leies fra april til september, utover dette er det om lag 200 meter til offentlige toaletter. I tillegg har anlegget tilgang til både strøm og vann, samt en tjuefots container på utlån fra XL Container. Containeren benyttes til lagring av utstyr. 

 

Blå skipscontainer og kiosk
Anlegget har kiosk, samt en container for lagring. Foto: Sola Baseball Klubb

 

Det er lagt inn vann for irrigasjon i tørre perioder, samt drenering for å unngå overvann. I tillegg er det strømforsyning alle steder hvor dette er nødvendig. Det er også installert strømforsyning til robotklipperne. 

Det er bygget dugouts i betong. Disse har benker i to høyder, samt sikkerhetsnett i front for å beskytte utøverne mot foul balls. 

Prosessen

Baseballklubben trengte et sted med gunstige vindforhold, samt en tomt som krevde lite drenering og planering. I tillegg var de ute etter et sted med lett adkomst og gode parkeringsmuligheter. 

På Sola fant klubben et jorde som var omregulert til flyplassvirksomhet, men som Avinor ikke trengte. Arealet var derfor både ledig og velegnet for en baseballbane. Klubben tok kontakt med grunneier, som var velvillig med tanke på å etablere baseballanlegg. Deretter begynte klubbens medlemmer grundig undersøkelser: Mange timer gikk med på å lese om bygging av baner, dimensjoner, sandkvalitet, gresskvalitet, utstyr, osv. 

Leverandører og utførelse

Følgende leverandører ble benyttet:

 • Planering: Vassbakk og Stol
 • Såing av plen: Grasrota
 • Drenering og kummer: Morten Helleberg i Helleberg Maskin
 • Sand-/grusleverandør: Velde Pukk

Realiseringen av anlegget tok et drøyt år. Dugnad fra kubbens medlemmer var sentralt for anlegget, og verdien av dugnadstimene er estimert til 350 000 kroner. I tillegg medgikk 600 000 kroner i entreprenørkostnader. 

 

Kollasj fra byggingen av leskuret
Leskuret ble bygget av forskalingsblokker. Foto: Sola Baseball Klubb

Grunnarbeid

Infield-området på anlegget har dimensjoner tilsvarende Major League Baseball-mål. I ettertid erkjenner imidlertid klubben at en noe mindre infield ville vært mer hensiktsmessig med tanke på vedlikehold. 

 

Kollasj fra dreneringsarbeidet
Godt grunnarbeid og god drenering er viktig for alle anlegg; baseballbaner er intet unntak. Foto: Sola Baseball Klubb

 

Gresset ble lagt rett på jorda, som naturlig nok er sandig rett ved Solastranda. Til infield er det benyttet spesialgrus, levert av Velde Pukk. Denne spesialgrusen er blandet av to typer sand, samt et bindemiddel. Under grusen ligger det duk, som forhindrer vekst av ugress fra undersiden. 

For å planere området, ble det brukt veiskrape med laser, og planeringsprosessen tilsvarte prosessen for kunstgressbaner. Til såing av gress ble de brukt såmaskin, tilsvarende den som brukes ved dyrking av ferdigplen. 

Under hele prosessen ble det brukt planker som forskaling for å forhindre at jord og grus blandet seg. Når gresset hadde fått rotfeste og satt seg, ble forskalingen revet, og grusen ble fylt i.  

 

Kollasj av planering og masseutskifting
Planering og masseutskifting legger grunnlaget for kvaliteten på banens overflate. Foto: Sola Baseball Klubb

Erfaringer

Ettersom bærekraft ikke var like stort tema i 2014, da anlegget ble bygget, ble det ikke gjort nevneverdige bærekraftstiltak. Klubben erkjenner at solceller kunne vært en mulighet for strømforsyning, men dette er ikke økonomisk løselig for klubben. 

Å fundamentere banen bedre med pukk og sand ville antagelig vært gunstig for å unngå setninger og skader som følge av tele. Dette ville imidlertid vært svært kostbart, og ikke mulig for klubben å finansiere. 

Økonomi og finansiering

Realiseringen av anlegget i sin helhet kostet 1,4 millioner kroner. I dette inngikk bl.a.:

 • Planering
 • Betongbenker
 • Backstop-netting
 • Gjerder
 • Plenfrø
 • Ferdigplen

Anlegget ble finansiert gjennom tilskudd fra Sola kommune, spillemidler og lån, samt at klubben fikk en del materiell billig fra leverandører. 

Drift

Drift av anlegget koster 24 000 kroner i året. Dette er imidlertid kun driftskostnader, ikke medregnet vedlikehold. I tillegg kommer leie av grunnen: 32 000 kroner for 2023-sesongen, men øker til 40 000 kroner for 2024-sesongen. Driftskostnadene finansieres gjennom medlemskontingenter og spillemidler, samt at sporadiske pengegaver også hjelper på. I tillegg har anlegget noe inntekt gjennom at det leies ut til team building, samt NATOs årlige familiedag. 

Den viktigste driftsoppgaven er plenklipping. Anlegget klippes i utgangspunktet av robotplenklippere, men disse begynner å bli slitne. Dermed trengs det også noe menneskestyrt plenklipping. Klubben ser at større og bedre robotplenklippere trengs. Plenklipper og robotklippere trenger også jevnlig vedlikehold. 

I tillegg kreves noe raking, kanting og luking for å vedlikeholde plenen. Dugouts og tribuner rengjøres, og kiosken males ved behov.

Nøkkelpunkter

Sola Runway Park skiller seg positivt ut som følge av:

 • Kvaliteten på banen (plen og grus har bra fasthet, men er samtidig ekstremt skånsom mot hud og klær)
 • Lokasjonen
 • Tribuner og benker

Referanser

Artikkelen om Sola Runway Park er utarbeidet i samarbeid med leder og nestleder i Sola Baseball Klubb. Tusen takk for bidraget!