Anleggstype

Lacrosseanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene for lacrosse.

Om lacrosse

Lacrosse er en lagbasert ballsport som spilles med 6, 10 eller 12 spillere på hvert lag. Spillerne er utstyrt med køller med en nettlomme i enden (lacrosse/ crossen) som brukes til å fange og kaste ballen med. Formålet med spillet er å score på motstanderens mål.

Lacrosse med 10 eller 12 spillere spilles på en bane omtrent av samme størrelse som en vanlig fotballbane (110 x 60 meter).

Les mer under Banemål og tekniske krav.

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

  • Amerikansk fotball
  • Cheerleading
  • Disksport
  • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.