Illustrasjonsbilde cricket
Anleggstype

Cricketbane/Cricketpitch

Du vil her finne nyttig informasjon om cricketbaner, lenker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Om cricketanlegg

Cricket kan spilles både utendørs og innendørs. Utendørs spilles cricket på gress, med et område i midten av banen som kalles for pitch. Norges Cricketforbund (NCF) er det nasjonale særforbundet for cricket i Norge. Følgende tekst er hentet fra Cricketforbundet sine nettsider:

Cricketbaner som brukes til seriespill skal ha en radius på 65-75 meter. Hele banen er gress, bortsett fra et rektangulært område i midten av banen som kalles pitch. Pitcher i Norge har kunstgressdekke på overflaten og det kreves begrenset gravearbeid (40-50 cm) og påfyll ned i bakken. Å lage en pitch tar ikke lang tid men krever både erfaring og spisskompetanse.

Anleggstilrettelegging for cricket er en kostnadseffektiv investering som fører til betydelig avkastning og bruk i mange år fremover. Cricketbaner er miljøvennlige og gir kun begrensede inngrep i naturen da allerede opparbeidete gress-sletter kan brukes og det eneste inngrepet ofte bare er å tilrettlegge en pitch. Det bygges ingen permanente byggninger eller konstruksjoner som sjenerer naboer og andre brukere av nærmiljøet. Ofte er det også sambruk med andre idretter som fotball, amerikansk fotball, rugby og softball. I Norge er det cricketbaner i Oslo, Bærum, Trondheim, Drammen, Sandefjord og Sandnes. Det er pågående planer i andre regioner i tillegg.

Norges Cricketforbund

Cricketidretten organiseres i Norge av Norges Cricketforbund. Det finnes én eller flere cricketklubber i halvparten av fylkene, du finner en liste over alle klubbene her. Dersom du lurer på noe vedrørende cricketbaner og pitcher, anbefaler vi å kontakte forbundet.

Om miljø

Cricketforbundet skriver på sine nettsider: "Cricketbaner er miljøvennlige og gir kun begrensede inngrep i naturen da allerede opparbeidete gress-sletter kan brukes og det eneste inngrepet ofte bare er å tilrettlegge en pitch. Det bygges ingen permanente byggninger eller konstruksjoner som sjenerer naboer og andre brukere av nærmiljøet. Ofte er det også sambruk med andre idretter som fotball, amerikansk fotball, rugby og softballl."