KG2021 logo

Skifte fra syntetisk til organisk ifyll på kunstgresset?

Aktuelt fra prosjektet KG2021

Det har blitt laget en demonstrasjonsvideo som en del av prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021), hvor oppbygningen til kunstgress demonstreres. Her vises hvordan oppbygningen endres ved bruk av både syntetisk og organisk ifyllsmaterial.

Endringer i markedet

Gjennom KG2021 er det utarbeidet en analyse av hvilke mengder av materialer som strømmer gjennom en kunstgressbane fra det først bygges til det sendes til avhending. Markedet er i dag i sterk endring, fra omfattende bruk av gummigranulat som ifyll til mer avanserte systemer der funksjonskravet i større grad er knyttet til dempematte og fiber, enn til innfyllet slik det har vært tidligere.

Demonstrasjonsvideo av ifyllsbytte

Denne videoen viser to eksempler på hvilke mengder en 11-er bane representerer, og hvilken konsekvens det kan ha å skifte fra syntetisk til organisk ifyll. Professor Rolf André Bohne fra institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU Trondheim presenterer kunstgress med syntetisk ifyll og organisk ifyll. Filmen er på engelsk.

Videofil
Professor Rolf André Bohne fra institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU Trondheim presenterer kunstgress med syntetisk ifyll og organisk ifyll. Filmen er på engelsk. Video: Terje Trobe/NTNU

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt og et samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, industrielle aktører og forskningsmiljø, som skal bidra til kunnskap om nye og bærekraftige konsept for planlegging, bygging og drift av kunstgressbaner. KG2021 eies av Viken fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Vestland fylkeskommune. Prosjektet finansieres av disse tre fylkeskommunene, Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund. NTNU SIAT er prosjektleder.