Logo NTNU

Luftforurensning fra innendørs kunstgressbane med olivenstein og sand som granulat

Masteroppgave fra NTNU (2022)

Flatåshallen bruker en kombinasjon av olivenstein og sand som erstatning for gummigranulat. Hvordan påvirker dette inneklimaet i hallen? Oppgaven konkluderer med at kapasiteten på ventilasjonsanlegget må opp for å motvirke de høye svevestøvverdiene.

Masteroppgaven har ikke blitt publisert i sin helhet, men her presenteres sammendraget. Hvis du heller vil lese sammendraget direkte på nettsida til NTNU Open, kan du følge denne lenken: Luftforurensning fra innendørs kunstgressbane med olivenstein og sand som granulat.

De benyttede begrepene PM10 og PM2,5 kan du lære mer om ved å følge denne lenka til Folkehelseinstituttets side om svevestøv.

Sammendraget fra masteroppgaven:

"Gummigranulat har i de siste årene blitt mindre populært som innfyll i kunstgressbaner som følge av de potensielle helse- og miljøeffekten det kan ha. Med mål om å utarbeide mer miljø- og helsevennlige kunstgressbaner arbeider NTNUs Senter for Idrettsanlegg og Teknologi med prosjektet Kunstgress 2021. Som en del av prosjektet er det installert kunstgress med granulat av olivenstein og sand i Flatåshallen.


I denne oppgaven er det gjennomført målinger av PM10, PM2,5, CO2, Temperatur, Relativ Fuktighet og antall personer. Disse målingene er brukt for å vurdere inneklima og luftforurensning i Flatåshallen. Av de målingene gjennomført i Flatåshallen var konsentrasjonene av PM10 for det meste under anbefalt retningslinje fra WHO, mens konsentrasjonene av PM2,5 og CO2 var for det meste over WHO’s anbefaling.


Målingene av PM fra Flatåshallen sammenlignes i denne oppgaven med PM fra andre kunstgressbaner hvor gummigranulat er brukt. Gjennom denne sammenligningen ble det funnet ut at luftforurensningen i Flatåshallen er uventet høy, da kunstgresshaller uten ventilasjonsanlegg hvor gummigranulat brukes har mindre forurensning av både PM og CO2.


Den endelige konklusjonen er at luftforurensningen i Flatåshallen overstiger de anbefalte grensene for forurensing i stor grad for PM2,5 og CO2. Fra alle studiene som er funnet var det ingen av dem som fant økt risiko for helseproblemer ved eksponering for PM fra kunstgressbaner. Dersom det er ønskelig for SIAT å redusere luftforurensningene i Flatåshallen anbefales det at de øker effektiviteten av ventilasjonsanlegget i hallen. Som det er nå er ikke ventilasjonsanlegget godt nokk til å bytte ut luften raskere enn den forurenses."