Bilder (c) 2016 Google, Kartdata

Rommen Baseballpark

Baseball- og softballbane som tilrettelegger for trening og konkurranse

Oslo og Akershus Soft- og Baseballlkrets fikk tildelt et område til baseballaktivitet i 1994/1995. Banen har blitt gradvis bygget ut, delvis finansiert av lokal klubb, kommune og særforbund. Infield-området ble bygget ut i år 2000. Gressmatten ble delvis rehabilitert av Eiendoms- og byutviklingsetaten i 2013/2014. Anlegget er anbefalt av Norges Softball og Baseball-forbund.

Anlegget

Hva består anlegget av?

Spillearealer er avgrenset med gjerde. Anlegget inneholder baseballbane, softballbane, Little League-bane, permanente baser og backstop til eksisterende baner for soft- og baseball, spillerbenker til seniorbane, enkel tribune til seniorbane, utstyrscontainer for lagsutstyr og vedlikeholdsutstyr, batting cage og tilgang til strøm.

Anlegget har en kvadratisk utforming og tilfredsstiller internasjonale krav til banemål. Banen består av naturgress og grusareal. Banen har tilpasset softball- og Little League-bane i venstre outfield-område for seniorbanen for baseball.

Banen benytter sportsbanemasse, levert av Lawnit Sport AB. Grusen er en blanding mellom to typer sportsbanemasse, av forskjellig grovhet. Dette er gjort for at grusen ikke skal bli for grov og dermed løs, men ved riktig bearbeiding og vanning bli relativt kompakt.

Brukere

Banen benyttes til treninger for lokale lag, og samlinger for forbundets utviklingsprogrammer for juniorer, og landslag. Banen benyttes for tida som hovedarena for kamper for alle lag på Østlandet, samt i forbindelse med NM.

Hvem står bak?

Anlegget er hovedsakelig utviklet av Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb, i samarbeid med forbundet og Oslo kommune. Anlegget er plassert på en tidligere søppelfylling, nederst på Rommenfeltet mot Østre Aker vei, i Stovner bydel i Oslo.

Banen har blitt gradvis utbygget over mange år, ettersom klubb- og forbundsøkonomi har tillatt dette.

Økonomi

Total utbyggingskostnad er usikker da anlegget har blitt bygget over tid. Årlig driftskostnad kan beregnses til ca. kr 50 000,-, hovedsakelig til vedlikehold gress og grus.

Drift

Gresset må holdes kort, maksimalt 5 cm i outfield-området og helst 2-3 cm i infield-området. Grus må sloddes og avrettes etter hver trening og kamp. Etterfylling av grus ved behov. Overgang mellom gress og grus må vedlikeholdes jevnlig for å forhindre at gresset beveger seg inn på gruse, og omvendt.

Fra søppelfylling til idrettspark

Anlegget ligger på en gammel søppelfylling. Dette gir bevegelse i grunnen over tid, noe som gjør banen ujevn. I tillegg er det klare begrensninger på mulige tiltak uten godkjennelse fra fylkesmannen, og meget kostbart å foreta utbedringer.

Banen har utbedringspotensial, men dette begrenses av grunnforholdene.