Logo Miljødirektoratet

Utforme og drifte kunstgressbaner

Digital veileder fra Miljødirektoratet

De fleste norske kunstgressbaner bruker i dag gummigranulat eller andre former for ifyll. Kjennetegnet for de fleste av variantene på markedet er at de er laget av plast og utgjør en miljørisiko. Derfor stilles det en rekke krav til banens eiere, som man må holde seg oppdatert på. Miljødirektoratet har derfor laget en digital veileder som gjør denne jobben langt enklere.

Gummigranulat, de små gummiknottene som blant annet finnes i de aller fleste kunstgressbaner i landet, utgjør en stor miljøbelastning. Dette gjelder også andre fyllmasser basert på plast, da plast er et fremmedlegeme alle steder utenom på banen. Bitene kan lett komme på avveie i naturen, så klare rutiner vil være viktig for å redusere den miljørisikoen. På bakgrunn av dette har det vært utarbeidet en rekke krav av Miljødirektoratet, framsatt i forurensningsforskriften kapittel 23A. Disse kravene var gjeldende fra 1. juli 2021, og differensierer om banen er lokalisert innen- eller utendørs. 

Forskriftens formål er å hindre utslipp og spredning av plastholdig fyllmateriale fra landets idrettsbaner. Det medfører at baner som bruker andre fyllmasser uten plast, er fritatt fra kravene, hvilket er en stor fordel i driften av slike baner. 

Digital veileder

Den digitale veilederen finner du på Miljødirektoratets sider: 

Miljødirektoratet.no: Veileder for utforming og drift av kunstgressbaner