Hos Utleira IL har de lagt noen ekstra meter med kunstgress, der man på bildet ser de ti meterne som er lagt bak den ene kortsiden.

Optimalisert bruk av kunstgressflater

Utleira IL med plasseffektiv løsning for mer aktivitet

"Alle" mente at Utleira trengte en ny elleverbane, men det var det ikke plass til. I stedet kom de opp med en helt ny idé: De har valgt å utvide kunstgressflaten med noen ekstra meter, og har nå tid til et ekstra treningsparti hver kveld.

–  På Utleira har vi etablert over 2000 m² med kunstgress på to av sidene av elleverbanen. Det har vært et smart trekk for å effektivisere treningene, slik at oppvarming og basisøvelser kan gjøres på treningsfeltet, i stedet for å ta opp plass på elleverbanen.

Ordene tilhører Pål Wahl, daglig leder i idrettslaget Utleira. Sola skinner utover den nye elleverbanen når Gode Idrettsanlegg møter Wahl rett før påske. Han er ikke i tvil om at ringvirkningene av en større bane har gagnet klubben. 

– Det var en kjensgjerning for klubben at vi trengte en ny elleverbane, men plassen her på Utleira er knapp, og etter flere runder innså vi at det rett og slett ikke var plass, uten å måtte omregulere parkområder og dyrket mark. Det ville gjort hele prosessen både kostbar og langtekkelig, og vi måtte se etter alternativer. 

Wahl forteller at et av alternativene var å ruste opp den gamle treningsbanen et par kilometer unna dagens anlegg, men etter dialog med A-lagene, kom det fram at det ikke var en ønsket løsning. Felles anlegg er viktig for samholdet, spesielt for en klubb som har vokst enormt de siste årene. Ledelsen i Utleira IL måtte legge hodene i bløt.

De valgte heller å legge på noen ekstra meter med kunstgress – et grep som skulle vise seg å være genialt. 

Slik fungerer det

At et ekstra areal i L-form skal fungere så godt, kan være krevende å forstå. Men her er oppklaringa:

La oss si at det mellom 19.00 og 20.45 avholdes en kamp på elleverbanen. Allerede klokka 20.00 kan neste treningsgruppe begynne med oppvarming, basisøvelser og småspill på det ekstra arealet. Når kampen er ferdig omtrent 20.45, overtar treningsgruppa som har holdt til på siden banen, og etter 45 min på elleverbanen er de ferdig 21.30. Neste gruppe starter kl 20.45 på treningsfeltet, overtar elleverbanen fra 21.30 og er ferdig 22.15. I perioder uten kamper vil man ha litt mer tid på 11’er banen og mindre på treningsfeltet, mens det er flere kamper på 11’er banen så må treningsfeltet brukes mer. 

Når alle treningene på 11’er banen blir redusert med 15-30 minutter, er det rom for et ekstra treningstidspunkt. som gjør at flere lag kan trene hver eneste dag. I tillegg gjør det mulig å få presset inn en trening mellom kamptidspunktene som settes opp av kretsen.

Noen ekstra meter

August 2023 stod den nye elleverbanen til Utleira klar, et referanseanlegg for hele regionen. Sammen med en rekke samarbeidspartnere valgte idrettslaget å gå for kork som ifyll, noe de foreløpig ikke har angra på, selv om vinteren har vært tøff for kunstgressbanene i Trøndelag, Utleira har som flere andre lag ikke klart å holde banen åpen gjennom hele vinteren. Likevel er klubben fornøyd, spesielt med de ekstra meterne som ble lagt bak det ene målet, samt den ene langsiden.

LES MER: Utleira gikk for kork - godeidrettsanlegg.no

For det er nettopp disse meterne som er det store her ute på Utleira. Over 2000 m² ekstra kunstgress, plassert bak den ene kortsiden og langs den ene langsiden. Her kan man kjøre oppvarming og trening før man gyver løs på elleverbanen, noe som gjør at selve spillflaten kun brukes til kamp og plasskrevende trening, mens all oppvarming og annen aktivitet kjøres på treningsfeltet rundt elleverbanen. Dette har vist seg kjærkomment.  

– I fjor høst etablerte vi noen 3x3-meters-baner på det ekstra kuntgressområdet, noe som ble veldig populært. Ungene kommer ned rett etter skolen for å spille, og selv de eldste spillerne blir helt utslitte her. Det gir både god trening og balltekninkk, samt at det tydeligvis er veldig gøy. Banene er fulle fra SFO-tid til seint på kveld, forteller Wahl entusiastisk.

Han legger til:

– A-lagstreneren vår er også trener for J15-laget vårt, og har kjørt flere økter med jentene i de små banene her. Etter en halvtime kjennes det allerede i beina, og etter en time er jentene helt kjørt. Det er så intensivt, forteller han entusiastisk. 

Montasje av to bilder som begge viser de ekstra meterne med kunstgress. Bildene viser at det er lagt til ca 10 meter med ekstra gress bak kortsida, mens det er lagt på ca 7 meter på langsiden.
EKSTRA METER: Det har blitt lagt på raust med kunstgress både på den ene kortsiden og den ene langsiden. Henholdvis ca. ti meter og syv meter. Foto: Utleira IL

Som en kan se av bilder over, utgjør de ekstra meterne med kunstrgress betydelig med areal. Kortsiden er forlenget med ca. ti meter bakover, samt at man på langsiden har lagt på ca syv meter på siden. Det utgjør over 1600 m² om man trekker vekk sikkerhetssonene til 11’er banen som også er endret til kunstgress.

Sikkerhetssoner til besvær

Man skulle kanskje tro at en idé som dette lett skulle la seg gjøre, men den gang ei. Wahl forteller om en lang prosess, som involverte både kommune, fylkeskommune og fotballforbundet.

– Det startet med at fylkeskommunen mente at mye av foreslåtte treningsarelet ville forsvinne, på grunn av sikkerhetsoner knyttet til gjerder og lysmaster rundt banen. De kunne så fortelle at arealet som gjenstod etter at sikkerhetssonene var trukket fra, ikke oppfylte kvadratmeterkravet for å få spillemidler, og dermed ikke de ekstra meterne spillemiddelberettiget.

Etter det klubblederen omtaler som gode prosesser, ble man sammen med Trøndelag fylkeskommune og fotballforbundet enige om at det ikke er nødvendig med avsatte sikkerhetssoner under trening, kun under kamp. Tolkningsendringen endte med at de ekstra meterne med kunstgress utgjorde nok areal til å likevel få spillemidler. I tillegg påpeker Wahl at det er viktig med god kommunikasjon rundt leie av kommunalt areal, samt ha god kjennskap til spielemiddelsøknad og mva-kompensasjon. 

Han legger til:

– Det har aldri tidligere blitt søkt om spillemidler til et treningsareal formet som en L, plassert rundt halve elleverbanen. Det skapte noen uheldige inntrykk, blant annet at vi ble mistenkt for å skulle bruke arealet som snødeponi. Etter god argumentasjon om at L-formen faktisk ville øke kapasiteten og aktiviteten, endte det med at vi vikk innvilget spillemiddelsøknaden. ​​​​​Det gjalt å overbevise at det var bruk for arealet.

En illustrasjon der man har tatt utgangspunkt i en vanlig ellevernbane, og lagt på grafikk som utgjør de ekstra meterne. Ett område ved den ene langsiden, og ett område bak den ene kortsiden.
BANE I LANGE BANER: På den ene kortsiden er det lagt på ca ti meter, mens det er lagt på ca syv meter på langsiden. Til sammen blir dette ca 2000 kvadratmeter med treningsareal. Illustrasjon: Gode Idrettsanlegg. 

I tillegg måtte klubben garantere for sikkerheten på arealet, forteller Wahl videre.

– Det finnes en del regler for areal som skal benyttes til kamp, blant annet at man må legge opp til sikkerhetssoner rundt lysmaster. Her må det avsettes fire meter på hver side, noe som vil si 64 m² totalt. Ettersom de ekstra meterne med gress skulle brukes til trening, gjaldt det imidlertid for oss å overbevise om at klubben kan garantere for sikkerheten, på andre måter enn å avsette masse areal. 

LES MER: Banemål og krav fotball - godeidrettsanlegg.no

– Banetid er en knapp ressurs

Etter å ha koblet på Fotballforbundet, samt funnet en felles forståelse av regler og behov, klarte Utleira å sikre at investeringen ble spillemiddelberettiget, noe som for var avgjørende for å realisere prosjektet. Dét ser man gevinsten av nå. 

– Når det avholdes kamper på banen, kan det fort forsvinne så mye som 45 minutter mellom de to kampene, som vanligvis ikke har blitt brukt til noe. Nå derimot, kan vi kjøre oppvarming på siden, for så å gå rett ut på banen og utnytte denne tiden. Da blir det plutselig en veldig god trening. Banetid er en knapp ressurs, og all tid må utnyttes til det fulle, slik at lagene slipper å trene til sent på kvelden

Wahl avslutter:

– Det har mye å si for hverdagen til folk at de får opprettholdt gode treninger selv om det er mange kamper på anlegget. Det er også viktig å gjøre treningstiden så effektiv som mulig, da ingen vil trene sent på kvelden. Det er stor forskjell, også for de eldste, om man avslutter kl 22.15 eller 23.00 som var praksis tidligere.

Et eksempel til etterfølgelse, altså!