Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 – 2024

Nyheter fra Fotballforbundet, Luftsportsforbundet, Orienteringsforbundet og Rytterforbundet

Det har skjedd mye siden forrige anleggsnytt, der vi gjerne vil trekke fram NFF og Handelens Miljøfond som går til kamp mot lekkasje av gummigranulet. I tillegg kan vi friste med nyheter fra Luftsportforbundet, Orienteringsforbundet og Rytterforbundet.

NFF og Handelens Miljøfond til kamp mot gummigranulat!

Norges Fotballforbund (NFF) omtaler prosjektet som tidenes lissepasning. Nå kan norske klubber og baneeiere søke om støtte til miljøtiltak for inntil 350 000 kroner per kunstgressbane.

De skriver videre at det hvert år er estimert at det forsvinner 1500 tonn granulat fra norske kunstgressbaner. Gummigranulat på avveie er et stort miljøproblem, men det er også økonomisk utfordrende for mange fotballklubber. Før jul annonserte Handelens Miljøfond at de bevilger 80 millioner plastposekroner til tiltak mot granulatlekkasjen. Det er disse pengene som inngår i prosjektet kalt Mer fotball, mindre plast. 

Målet er over tid er å kutte utslippet fra norske kunstgressbaner med inntil 95 prosent. Fotballklubber over hele landet kan søke om støtte til fysiske barrierer rundt banen. I fase 1 skal det deles ut 40 millioner kroner, mens det i fase 2 skal deles ut ytterligere 40 millioner kroner. 

Dette kan man søke om støtte til: 

  • «En fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett» (forurensningsforskriftens § 23A-4 a).
  • Høyere tett barriere har større miljøeffekt. Det kan derfor søkes om ekstra støtte til å bygge en tett barriere som er 40 cm eller høyere.

Hvor mye kan man søke om?

7-er: inntil 100 000 kr
9-er: inntil 150 000 kr
11-er: inntil 300 000 kr (inntil 350 000 kr ved barriere høyere enn 40 cm)

Les mer om nyheten og prosjektet på fotballforbundets nettsider: NFF og Handelens Miljøfond til kamp mot gummigranulat-lekkasjen fra norske fotballbaner – forball.no (publisert 04.03.2024).

Nye områder for luftsport i Oslo og Farris TMA

Den 21. mars publiseres det fareområder til bruk for luftsport i Oslo og Farris TMA.

Intensjonen med fareområdene er at disse i framtida skal kunne benyttes på samme måte som luftsportsområdene ble benyttet. 

Les mer om de nye områdene på Luftsportsforbundets nettsider: Nye områder for luftsport i Oslo og Farris TMA – nlf.no (publisert 14.03.2024).

Orienteringsforbundet med en rekke kurs

Det nærmer seg orienteringssesong, og forbundet gjør deg klar med en rekke kurs for alt fra turorientering til konkurranseorientering. Alle kursene går digitalt, så det er lett å bli med!

Sjekk ut alle kursene på Orienteringsforbundets nettsider: Kurs i regi av orienteringsforbundet - orientering.no (publisert 11.03.2024).

Rytterforbundet slår et slag for klubbdrevne anlegg!

Nes rideklubb har i over 20 år drevet det kommunalt eide Nes ridesenter. Nå ønsker kommunen å selge anlegget, noe som opprører forbundet. 

– All erfaring tilsier at klubbdrevne anlegg klarer å holde lavere priser for sine brukere enn private. En slik drift er i tråd med de føringer regjeringen og stortinget har gitt om en inkluderende idrett til lavere kostnad. Dette må politikere som får saker om salg av kommunalt eide idrettsanlegg opp på sin agenda ha klart for seg, sier NRYFs generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

Les mer om det flotte anlegget i Nes, samt forbundets stilling til anlegg på Rytterforbundets nettsider: Klubbdrevne anlegg viktige for en inkluderende idrett til lavere kostnad – rytter.no (publisert 05.03.2024).

Hva gjør du om rideanlegget blir ubrukelig rett før stevne? Hør med Arendal og Grimstad Rideklubb, da vel!

Etter intens saneringsjobbing på anlegget til Arendal og Grimstad Rideklubb, har det blitt tatt miljøprøver som vil avgjøre om anlegget kan åpnes igjen etter salmonellatilfellene i november. Det har krevd kreative løsninger, spesielt da klubben nylig skulle arrangere voltigestevne, og man endte opp i et lagerlokale hos et klubbmedlem. Dermed var årets fjerde avdeling av Tønnecupen voltige 2023/2024 i boks.

La deg inspirere av kriseløsningen på Rytterforbundets nettsider: Løsningsorientert klubb holdt voltigestevne i lagerlokale–rytter.no (publisert: 10.03.2024).

Studentidrettslaget NTNUI sliter med plasstrøbbel – nå vil de oppgradere et av Norges mest brukte idrettsanlegg

I en artikkel i Universitetsavisa utrykker Velferdstinget og Norges største idrettslag, NTNUI, bekymring for at de må avvise flere hundre studenter på grunn av plassmangel. Løsningen som foreslås er å oppgradere Dødens dal / Gløshaugen idrettspark. 

Les hele nyheten hos Universitetsavisa: Må si nei til hundrevis av studenter hvert år, nå vil de oppgradere Dødens dal - ua.no (publisert 15.03.2024).