Illustrasjonsbilde baseball
Anleggstype

Soft- og baseballanlegg

Her vil du finne anleggsmanualer, veiledere, og banemål til de ulike anleggstypene, samt nyttige lenker.

Om soft- og baseballanlegg

Softball og baseball er lagidretter der man bruker balltre for å slå en ball som kastes av "pitcheren" mot angrepslagets slagmann. Hvis slagmannen treffer ballen, løper denne ut på banen rundt de fire basene. Banen er formet som en kvartsirkel med hjemmebasen (home plate), en femkantet gummiplate, i spissen (Det store Norske leksikon). Hjemmebasen er også det ene hjørnet i en kvadratisk innerbane (diamond) med seildukskledde puter i de andre hjørnene: første, andre og tredje base. Se Banemål og tekniske krav.

Hva er forskjellen mellom softball og baseball?

Forskjellen på softball og baseball er først og fremst at banen for softball er mindre, at balltreet er kortere, at ballen er omtrent dobbelt så stor (men like hard), at man bruker underhåndskast, og at en kamp varer kun sju omganger. Softball spilles også i varianten slow pitch med 10 spillere per lag. Her må ballen kastes i en bue mot slagmannen og går langsommere enn vanlig softball (fast pitch)  (Det store Norske leksikon).

Norges Softball og Baseball Forbund

Softball og baseball organiseres av Norges Softball og Baseball Forbund. Ønsker du å vite mer om disse idrettene eller anleggene de bruker, ta kontakt med forbundet.

Anleggsplan

Utdrag fra langtidsmålsettingen til Norges Softball og Baseball Forbund

Langsiktige målsetninger mot 2020:

  • Det skal være minst én bane av nivå 3 eller høyere i hver av byene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim
  • Det skal være minst 15 baner av nivå 2 eller høyere i Norge.
  • Det skal bygges et nasjonalanlegg som holder internasjonal kvalitet og kan brukes til å organisere internasjonale turneringer
  • Det skal være gode innendørsfasiliteter for baseball i alle storbyer

Banemål og tekniske krav

Det er få baner i Norge som er bygget spesifikt for soft- og/eller baseball, og ofte må det brukes baner som ikke har de riktige banemålene. Forbundet ønsker å poengtere at det viktigste med tanke på banemål er at målene på infield er oppfylt, noen variasjoner på outfield er ok. Ta kontakt med Norges Soft- og Baseballforbund for å få hjelp med dine spørsmål om baner for baseball eller softball.