""
Anleggstype

Kunstgressbane

Her finner du informasjon om kunstgressbaner.

Se også anleggstype fotballanlegg, anleggstype rugbyanlegg, anleggstype amerikansk fotballbane og anleggstype lacrosseanlegg.

Om kunstgressbaner

Bygging av kunstgressbaner har eksplodert i løpet av 2000-tallet, og har muliggjort for mer aktivitet og lengre brukstid.

En vanlig 11er-kunstgressbane består ofte av et støtdempende underlag (PAD), en backing som gressfibrene er tuftet på, sandinnfyll, støtdempende innfyllsmateriale og selve gressfiberet. 

I den siste tiden har det vært mye fokus på å forhindre at gummigranulat forsvinner fra banen, både for miljøet og økonomien sin skyld. Det finnes kunstgressbaner med andre typer innfyll enn gummigranulat, samt baner uten granulat, som også er godkjent for breddefotball.

I denne veilederen fra Norges Fotballforbund finner du mer info om forebyggende miljøtiltak:

Veileder: Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner

Ulike brukere ønsker ulikt kunstgress

Det er ikke helt enkelt å velge kunstgress, da ulike idretter foretrekker ulike kunstgresstyper. Det er også ulike krav til kunstgresset for ulike aldere eller nivåer innen idretter.

Det er viktig at kunstgressbanene bygges utfra gitte krav. Ta kontakt med særforbundene for å få vite mer:

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

 • Amerikansk fotball
 • Cheerleading
 • Disksport
 • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.

Norges Fotballforbund

Fotball i Norge organiseres av Norges Fotballforbund. De har flere anleggskonsulenter, som du kan ta kontakt med dersom du søker mer informasjon om fotballanlegg.

Anleggsplan

Utdrag fra NFFs handlingsplan 2016-2019

Godt tilrettelagt og tilgjengelig anleggskapasitet er avgjørende for å innfri målet om fotball for alle. Mange steder i landet er anlegg en stor utfordring. Det gjelder særlig i storbyer og tilflyttingsområder. Klubbene må være spydspissen i det strategiske arbeidet for økt kapasitet, tilpassede anlegg, satsing på vedlikehold og utbygging av nærmiljøanlegg.

Hovedmål:

 • Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker
 • Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner
 • Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift
 • Øke vedlikeholdsgraden
 • Realisere flere nærmiljøanlegg
 • Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder
 • Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal
 • Sikre at utbygging, drift og rehabilitering av anlegg blir gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte

Norges Rugbyforbund

I Norge styres rugby av Norges Rugbyforbund, og dersom du er nysgjerrig på rugby og rugbyanlegg, anbefaler vi at du kontakter dem:

Norges Rugbyforbund - kontakt

Banemål og tekniske krav

Banemål

Se alle banemål på egen side: Banemål og areal

Krav for å motta spillemidler

Kulturdepartementet har i oktober 2019 lagt ut et dokument som beskriver hvilke krav som gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunstgressbaner for breddefotball:

 

Om miljø

Norges Fotballforbund har egne bærekraftssider på hjemmesiden deres. Her kan du blant annet lese om mer miljøvennlig fyll i kunstgress.