Logo Beställargrupp konstgräs (BEKOGR)

Kunstgressguiden

Miljø- og materialaspekter ved valg av kunstgress

Dette er et verktøy for bedre forståelse rundt materialene som benyttes i kunstgress. Guiden er laget av det svenske forskningsinstituttet RISE, etter bestilling fra Beställargrupp Konstgräs, og er finansiert av Naturvårdsverket.

Om guiden

Guiden er et verktøy som har som hensikt å gi en bedre forståelse omkring de ulike materialene som benyttes i kunstgress. De vanligste materialene beskrives og settes i kontekst med hvordan de påvirker miljøet og brukeren av banen. Selve guiden er skrevet på svensk.

I guiden kan du lese mer om:

 • Kunstgressets historikk
 • Hvorfor kunstgress?
 • Kunstgress-strå (fiber)
 • Kunstgressbanens oppbygging
 • Kunstgress, miljø og helse
 • Forhindre spredning av mikroplast
 • Gjenvinning
 • Tester og sertifikat
 • Å tenke på når du skal etablere bane
 • Hva sier lovverket (NB! Vær obs på forskjeller mellom Sverige og Norge)
 • Fremtid i endring
 • Å tolke produkt- og materialedata
 • Ordliste

Last ned

Du kan laste ned guiden fra Beställargrupp Konstgräs sine nettsider:

Guide till hållbara konstgräsplaner - bekogr.se