Anleggstype

Studentidrettsanlegg

På denne siden kan du finne nyttige informasjon for alle som vil planlegge, rehabilitere, bygge, drifte og bruke studentidrettsanlegg. Her finner du Norges Studentidrettsforbunds anleggshåndbok, med nyttige råd og veiledning for studentidrettslag som vil bedre anleggssituasjonen på sitt studiested, samt eksempler på gode studentidrettsanlegg.

Om studentidrettsanlegg

Studentidrettsanlegg er fleridrettsanlegg i tett tilknytning til en utdanningsinstitusjons campus. I tillegg til finansiering gjennom idrettens vanlige kanaler er bygging, bruk og drift ofte et samarbeid mellom ulike aktører ved studiestedet (ofte utdanningsinstitusjonen, studentidrettslaget(ene) og studentsamskipnaden).

Brukerne av anlegget er primært unge voksne (studenter) i både organisert og egenorganisert aktivitet. Anleggene har ofte potensial også for tilrettelegging for bredere samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet.

Norges Studentidrettsforbund

Anleggsplan

Utdrag fra NSIs strategidokument 2016-2018

NSI mener det er særdeles viktig å øke og styrke studentidrettsanleggene for å engasjere flere unge voksne med i idretten. Studentidrettslagenes daglige aktivitetstilbud er avgjørende i arbeidet for å motvirke frafall og få flere til å kombinere idrett og utdanning. Studentidrettslagenes anlegg og rammebetingelser på studiestedet er en forutsetning for en aktiv studentidrett.

NSIs strategier for anleggsutvikling

  • Bistå studentidrettslagene i arbeidet med å styrke sine anlegg og rammebetingelser på studiestedet gjennom skreddersydd oppfølging.
  • Øke kompetansen i norsk studentidrett innenfor anleggsrealisering og støtteordninger.