Anleggstype

Studentidrettsanlegg

På denne siden kan du finne nyttige informasjon for alle som vil planlegge, rehabilitere, bygge, drifte og bruke studentidrettsanlegg. Her finner du Norges Studentidrettsforbunds anleggshåndbok, med nyttige råd og veiledning for studentidrettslag som vil bedre anleggssituasjonen på sitt studiested, samt eksempler på gode studentidrettsanlegg.

Om studentidrettsanlegg

Studentidrettsanlegg er fleridrettsanlegg i tett tilknytning til en utdanningsinstitusjons campus. I tillegg til finansiering gjennom idrettens vanlige kanaler er bygging, bruk og drift ofte et samarbeid mellom ulike aktører ved studiestedet (ofte utdanningsinstitusjonen, studentidrettslaget(ene) og studentsamskipnaden).

Brukerne av anlegget er primært unge voksne (studenter) i både organisert og egenorganisert aktivitet. Anleggene har ofte potensial også for tilrettelegging for bredere samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet.

Norges Studentidrettsforbund

Anleggsfokus i Norges Studentidrettsforbund

Utdrag fra NSIs Strategi 2020-2024

Langsiktig mål: Alle skal kunne drive idrett og aktivitet i et studentidrettslag ved sitt studiested.

(...)

Studentidretten vil være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus

  • Hvordan ser det ut når vi har lykkes?

Studentidretten har et bredt idretts- og aktivitetstilbud av god kvalitet. Studentidretten sørger for en aktiv og sosial studietid, og er en viktig bidragsyter til å øke studentenes helse, trivsel og studieprestasjoner. «AktivCampus» er etablert som konsept ved alle studiesteder. Studentsamskipnadene og utdanningsstedene er garantister for tilstrekkelig anleggskapasitet ved alle landets studiesteder.

(...)

Studentidretten skal! for perioden 2020-2022: 

  • 2.2.1 Etablere «aktivCampus» som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter ila tingperioden
  • 2.2.2 Utvikle og iverksette en anleggsstrategi med mål om å sikre bedre anleggstilgang for studentidrettslagene