Logo Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hvordan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan avhende det gamle?

Veileder fra DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget en veileder for hvordan man kan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan man kan avhende det gamle. Veilederen er laget i samarbeid med prosjektet KG2021.

Veileder

Veilederen retter seg mot kommuner og idrettslag, som enten er i ferd med å bygge nytt kunstgress eller rehabilitere et gammelt et. Både miljø og spilleegenskaper blir belyst i veilederen.

Du finner veilederen "Hvordan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan avhende det gamle" på DFØ sin nettside.

Webinar

Den 3.juni gjennomførte DFØ et webinar med samme tematikk. Dette webinaret, med teksting, vil etter hvert være tilgjengelig på DFØ sine kurssider (krever innlogging). Webinaret er også tilgjenlig på youtube (youtube.com).