Logo Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hvordan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan avhende det gamle?

Veileder fra DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget en veileder for hvordan man kan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan man kan avhende det gamle. Veilederen er laget i samarbeid med prosjektet KG2021.

Veileder

Veilederen retter seg mot kommuner og idrettslag, som enten er i ferd med å bygge nytt kunstgress eller rehabilitere et gammelt et. Både miljø og spilleegenskaper blir belyst i veilederen.

Link til veilederen: "Hvordan kjøpe best mulig kunstgress - og hvordan avhende det gamle" - DFØ sin nettside.

Webinar

Den 3. juni gjennomførte DFØ et webinar med samme tematikk. Webinaret er tilgjengelig på youtube (youtube.com).