Anleggstype

Amerikanske idretter - anlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene for amerikansk fotball, cheerleading, disksport og lacrosse.

Amerikansk fotball

Amerikansk fotball er en av nasjonalsportene i USA. I Norge er idretten mindre, men det finnes lag i mange av landets fylker.

Amerikansk fotball går ut på at to lag med forsøker å score poeng ved å sparke mål eller plassere ballen bak motstandernes mållinje. En 11er bane er 120 yards lang og 160 fot bred (dvs. 109,7 x 48,8 meter), og underlaget består av gress eller kunstgress. Man spiller også kamper med færre spillere og mindre bane.

Flaggfotball er en kontaktløs variant av amerikansk fotball, der man istedenfor taklinger skal rykke tak i et "flagg".

Se også egen side om amerikansk fotball:

Anleggstype amerikansk fotball

Cheerleading og Performance cheer

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Cheerleading startet som grupper på sidelinjen av amerikanske fotballkamper, med hensikt å inspirere fans til å heie frem lagene sine.

Cheerleading og performance cheer trenger en flate på 16 x 14 meter for konkurranse, men kan trenes på noe mindre areal. Det er viktig med god nok takhøyde, helst 9 meter. Det er også nødvendig med lagerplass for mattene som man bruker. Se mer under Banemål og tekniske krav.

Anleggstype cheerleading og performance cheer

Disksport

Disksport er et samlebegrep på alle idretter der man bruker en sendeplate (disk/frisbee). Det finnes mange disksporter, informasjon om disse er samlet på en egen anleggsside:

Anleggstype disksport

Lacrosse

Lacrosse er en lagbasert ballsport som spilles med 10 eller 12 spillere på hvert lag, på en bane omtrent av samme størrelse som en vanlig fotballbane (110 x 60 meter). Spillerne er utstyrt med køller med en nettlomme i enden (lacrosse/ crossen) som brukes til å fange og kaste ballen med. Formålet med spillet er å score på motstanderens mål. Les mer under Banemål og tekniske krav.

Anleggstype lLacrosseanlegg

Norges Amerikanske Idretters Forbund

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer.

De ulike idrettene er:

  • Amerikansk fotball
  • Cheerleading
  • Disksport
  • Lacrosse

Innenfor hver idrett finnes det ulike grener, som alle kan ha ulike anleggsbehov. Ønsker du å få vite mer om amerikanske idretter, ta kontakt med forbundet: naif@amerikanskeidretter.no.