Kulturdepartementets logo

Tilskudd til Nyskapende aktivitetsarenaer - 2021

Nå kan kommuner søke om tilskudd til sine kreative anleggsprosjekter!

Kulturdepartementet har allerede nå åpnet opp for søknader om tilskudd fra ordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer". Søknadsfristen er 1. september 2021.

Tilskuddsordningen ble etablert i 2017, med hensikt om å støtte kommuner som tenker nytt om utendørs anlegg for fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021. Kriteriene har blitt endret noe siden det første året, men er for 2021 uforandret sammenlignet med årets søknadsrunde.

Vedlagt ligger kriteriene og brevet som er sendt til landets kommuner.

Nyskapende aktivitetsarenaer på godeidrettsanlegg.no

Flere av de realiserte prosjektene har blitt publisert her på godeidrettsanlegg.no, og flere er på vei. Kanskje du kan bruke disse til inspirasjon?

Tildelingsår 2017

Tildelingsår 2018

Tildelingsår 2019