Skjermvegen aktivitetspark
Til venstre: Et åpent område med gressflater og en sti. Et barn ser på parken. Til høyre: Skjermvegen aktivitetspark med mange barn.
Skjermvegen aktivitetspark flerbruksområde
Skotthyllbane med spillere
Skjermvegen terrengsykkelløype

Skjermvegen aktivitetspark

Involvering av nærmiljøet fra idé til gjennomføring

Skjermvegen aktivitetspark er en park som er planlagt for alle. Dette er en park med stor variasjon i aktivitetstilbud, fra de mer tradisjonelle aktivitetsflatene til anlegg for mestringsbaserte aktiviteter. Nærmiljøet har vært involvert under hele prosessen fra planlegging til gjennomføring. Brukerne, som representerer de ulike aktivitetstilbudene, har vært godt involvert i utformingen av de ulike aktivitetsanleggene, slik at kommunen har sikret god og riktig utforming av disse. Trondheim kommune har også lagt stor vekt på skilting i parken. Anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2017.

Bakgrunn

Skjermvegen friområde var et grønt og frodig område med nærhet til boligområder, skoler og barnehager på Byåsen i Trondheim. Kommunen hadde over en lengre periode ønsket å foreta en oppgradering av friområdet slik at det ville bli mer attraktivt og brukervennlig for beboerne i nærområdet.

Et viktig mål for prosjektet var å skape en møteplass for nærmiljøet. Det skal være et godt sted å være for alle, både for de som ønsker å være aktive, alene eller sammen med andre, for de som ønsker å grille, gå en tur med hunden eller sette seg ned på en benk.

Byggestart var våren 2018 med ferdigstillelse sommeren 2020.

Anlegget

Anlegget kan tilby stor variasjon i aktivitetselementer, både for fysisk aktivitet, lek og sosialt samvær.

Flerbruksbane

En stor asfaltert flate for ulike egenorganiserte leker og ballaktiviteter ligger i midten av parken. Det er satt opp to målbur og en ballvegg med blant annet to basketballkurver. Ballflaten er også merket opp med farger som gir banen et mer spennende uttrykk og kan benyttes til kreativ lek.

Vinterstid skal banen islegges.

Skateanlegg

Skateanlegget består av en bowl og et streetområde på totalt ca. 400 kvadratmeter. Skatebowlen har to ulike dybder som gjør at den passer for flere ferdighetsnivåer. Skateanlegget er bygd på en slik måte at den gir mange muligheter for lek og utfoldelse med skateboard, sparkesykkel og annen rullende aktivitet.

Inkludert i anlegget er et lite amfi som kan benyttes til å skate på, men også å sitte i når man ser på de andre eller venter på sin tur.

Skisse skateanlegg

Terrengsykkelløype

I skogsområdet inntil parken har man etablert en terrengsykkelløype. Skogen er frodig og kupert, og har et rikt dyre- og planteliv. Løypa, som har en lengde på ca. 530 meter, følger terrenget og flyter gjennom skogen. Løypa skal passe både for de som har syklet lite og de som har syklet mye: jo høyere fart man har i løypa jo mer utfordrende er den. Løypa har også et pumptrack-strekk og en dropzone.

Tre bilder som illustrerer terrengsykkelløype
Terrengskkelløype

Skotthyllbane

Inntil skogskanten er det laget en skotthyllbane. Skotthyll er en aktivitet der man kaster jernskiver (såkalte hyller) mot trekubber (såkalte munker) som står i den andre enden av banen.

SKotthyllbane med spillere

Diskgolfanlegg

I parken er det en diskgolfbane med seks kurver. Kurvene er plassert i en løype i parkens vestre del.

Område for småbarnslek

I parkens nordlige del er det tilrettelagt for de yngste med blant annet husker og klatrenett.

Klatrenett i Skjermvegen aktivitetpark

Generelle parkområder

Parken har fått nye stier og en oppgradert snarvei, møteplasser med benker og bord, utestue og grill. I skogen er det et utsiktspunkt.

To illustrasjonsbilder av utestue og utsiktspunkt

Oversiktskart

Oversiktskart over Skjermvegen aktivitetspark

 

Prosessen

Medvirkning

Kommunen hadde i en tidlig fase medvirkning med naboer og brukere av området i møter og med workshop. Både skoler, barnehage, naboer og interesserte hadde mulighet til å komme med ønsker og innspill for oppgraderingen. Blant annet arrangerte kommunen en hel dag ute på stedet hvor skolene i området deltok. Kommunen hadde rigget til med bord og telt (om været skulle bli dårlig). Deltakerne ble inndelt i grupper, og alle fikk hvert sitt kart over området hvor de videre ble utfordret til å tegne på kartet hva de ønsket av aktivitetstilbud. Barnehagen fikk også komme med sine tegninger med innspill. Flere av elementene i planen kom som følge av den medvirkningen som kommunen hadde.

Barn har tegnet en aktivitetspark under brukermedvirkning for Skjermvegen
Barna har tegnet opp hvordan de ville ha aktivitetsparken.

Under hele byggingen har kommunen hatt jevnlige møter og medvirkning med brukerne av anlegget, og representanter for de ulike aktivitetstypene. På den måten har lokalbefolkningen og brukerne fått eierskap og ansvar for aktivitetselementene i parken.

Entreprenører og prosjekterende

Prosjekterende konsulent har vært Agraff Arkitektur.

Konsulenter har vært:

  • Rekkje Stiutvikling (terrengsykkelløypa)
  • Betongpark (skateanlegget)
  • Søbstad (anlegget forøvrig)
     

Økonomi og finansiering

Den totale kostnaden på anlegget vil bli på om lag 21 millioner kroner. Prosjektet finansieres med midler fra støtteordningen “Nyskapende aktivitetsarenaer", 4 millioner kroner, og resten kommunale midler, 17 millioner kroner.

Drift

Driften av anlegget består mest i ukentlig gressklipping i vekstsesongen, rydding og spyling ved behov.

Når det gjelder avfallshåndtering er det etablert tre stykk Bigbelly i parken, en innovativ avfallsbeholder som bruker solkraft for å komprimere avfallet, overvåke fyllingsgraden og varsle om behov for tømming.

Videre er det inngått abonnementsavtale med Toma grafittifjerning, som fortløpende fjerner uønsket graffiti/tagging på fasadene. 

Nøkkelpunkter

Flere anskaffelser

Ettersom parken inneholder "spesialanlegg" som skateanlegg og sykkelløype, og for å sikre at disse anleggene ble utformet på en funksjonell og riktig måte, ble disse behandlet som egne anskaffelser. Hele prosjektet ble derfor inndelt i tre entrepriser; sykkelløype, skateanlegg og parken ellers.

Medvirkning

Prosjektet har hatt tett brukermedvirkning med skoler og barnehage tilknyttet området, befolkningen i nærområdet ellers og brukerne av de ulike aktivitetsanleggene. 

Les mer / Referanser

Informasjonen er angitt av Trondheim kommune, ig godeidrettsanlegg.no har gjort noen mindre redaksjonelle endringer av tekst og bilder.

Les mer om prosjektet:

- En fantastisk aktivitetspark - trondheim.kommune.no (publisert 27.08.2020)

Skjermvegen aktivitetspark - badparkogidrett.no (presentasjon fra Trondheim kommune på Landskonferansen 2019)

Trondheim Skate Association (TSA) har laget en video fra åpningen av Skjermvegen. Den ligger på Instagram: Inlegg på Instagram fra trikkestallen_skatepark