Mange barn og voksne samlet rundt aktivitetsparken
Bilde av nesten ferdigbygd amfi
Gravemaskin er i full gang med å planere tomta
Bilde av dugnadsgjeng i arbeid en regnfull dag
Dugnadsgjeng i gang med betongdekkelegging rundt amfi.
Dugnadsgjengen sitter i gapahuk og har det hyggelig mens det grilles.
Bilde av kulturminister, Abid Raja, sammen med leder av Krødern Velforening, Geir Bottolfs, på åpningsdagen.
Oversiktsbilde av anleggesområde
Dugnadsmannskap i gang med å trekke kabler
Treningsapperater med kunstgressmatteunderlag blir bygd
Flatt område med en haug med jord og leire plassert i den ene enden
Skole, hall og aktivitetspark sett fra lufta.
Bulldoser og veivals i gang med å planere området
Veivals og gravemaskin i arbeid med å gjøre klar tomt i forgrunnen er gapahuken.

Kryllingparken på Krøderen

Aktivitetspark i Krødsherad for egenorganisert aktivitet

Kryllingparken er et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året. Railer, egentrening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt-hopp, pumptrack og skatepark - alt det finnes i Kryllingparken. Det er et anlegg for alle aldre, med mye aktivitet. Anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for "Nyskapende aktivitetsarenaer" i 2019.

Bakgrunn

Foreldreinitiativ

Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen, undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krødsherad. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krødsherad kommune også få til, og prosjektet var i gang.

Samarbeid mellom velforening og kommunen

Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen med å levere søknad i 2018 ikke ble nådd fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble søkt om midler gjennom tilskuddsordningen "Nyskapende aktivitetsarenaer". I tillegg ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeningen sitt bidrag med dugnad/egenkapital, ble prosjektet realisert.

Offentlig anskaffelse for å sikre beste, ikke billigste, løsningen

Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig produkt for den fastsatte prisen.

Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de i følge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte, i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sendt. Prosjektgruppa kjente til dem fra før, og visste at de gjennomfører et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen.

Koronapandemien igangsatte bygging

Da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianleggene ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag - "Verdensrekord i saksbehandling" i følge Kasper Helle i Betongpark AS.

Palmehelgen 2020 startet arbeidet med innleid/lånt bulldoser og lånt veivals fra Hæhre Entreprenør, og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny laftet gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av fem dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget, og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt.

Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb og rundt første juni kunne man starte å bruke deler av anlegget.

Åpning

Prosjektgruppa tok tidlig kontakt med Kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 ble Kryllingparken åpnet av Abid Raja, i henhold til daværende koronarestriksjoner, med 200 inviterte gjester.

Under ser du YouTube-video fra åpningen.

Anlegget

Anlegget ligger ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversiden av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærområdet er det en idrettshall, kunstgressbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper, i tillegg til et skogsområdet med fine sykkelstier. Skogområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagen og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal.

Selve aktivitetsanlegget består av:

 • Pumptrack, med område for små og store "rullere"
 • Betongpark (jobbes med å utvide denne med et street- og nybegynnerplaza)
 • Gapahuk 
 • Amfi
 • Miniramp
 • Egentrening, ved styrkeapperater
 • Dirt track
 • Lekeplass
 • Sittesoner
 • Rails
 • Ski- og akebakke
 • Åpent område for annen lek

Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget, slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon.

Brukerne av parken er personer i alle aldere. Barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, noen går turer i nærområdet, og mange bruker anlegget til å skate, sykle, scoote eller trene.

Rullekurs i parken

Prosessen

Inkludering av fremtidige brukere

Ved etableringen av anlegget var det fokus på å inkludere de fremtidige brukerne. Både skolebarn og andre brukergrupper fikk se på tegninger og komme med innspill rundt prosessen. De var i området under bygningen av parken, og fulgte hver dag med på det skjedde. Dette har i følge Krøderen Velforening vært med på å skape en stolthet og et eierskap til anlegget.

Dugnad

I dugnadsgruppa var det mange ressurspersoner som til daglig jobber med anleggsarbeid. Dugnadsgruppa består blant annet av dyktige maskinførere som er flinke til grunnarbeid, og har vært til stor hjelp i byggeprosessen.

Samarbeid med Tverga og Betongpark AS

Krøderen Velforening hadde også i søknadsprosessen en tett dialog med Tverga, ressurssenter for egenorganisert aktivitet, som kom med mange gode tips underveis. Med tanke på selve utformingen, og designet av aktivitetsparken, så var det Betongpark AS som satt med kunnskapen. Prosjektgruppa hadde på forhånd laget et fast budsjett. Dette var med på å utfordre Betongpark AS ved at den beste utformingen skulle velges innenfor bestemte rammer, dette var med på å sikre at parken skulle bli en suksess. Betongpark AS var essentielle for å kunne detaljplanlegge parken slik at den var tilpasset brukergruppen.

Se bygging av parken i YouTube-videoen under:

Økonomi og finansiering

Budsjettet var satt til 9 millioner, fordelt på innskudd/tilskudd fra følgende aktører:

 • Krøderherad kommune: 1 250 000 kroner
 • Kulturdepartementet: 2 500 000 kroner
 • Sparebankstiftelsen: 470 000 kroner
 • Dugnadsarbeid til en verdi av rundt 4 500 000 kroner

Prosjektet ble ferdigstilt i 2020, men egentlig vil anlegget aldri bli ferdig, da det hele tiden jobbes med utbedringer.

I den videre prosessen med å utvide ser prosjektgruppa på både Crowdfounding og sponsorer for finansiering, i tillegg til å søke om midler hos kommunen og stiftelser.

Anlegget er gratis å bruke noe som er svært viktig for Krøderen Velforening, så de har ingen faste inntekter fra anlegget. Det hender at det settes opp en dugnadsdriftet kiosk.

Drift

Anlegget er nesten vedlikeholdsfritt. Kommunen tømmer søppel fra et søppelpunkt, mens søppelboksene tømmes på dugnad. Det er alltid lokale voksne innom og det er fokus på å ikke kaste fra seg søppel. Utover dette så gjør brukerne en del selv med kosting, mens velforeningen reparerer småskader, klipper gress, primer og holder anlegget i god stand.

Nøkkelpunkter

"Kanskje den aller kuleste skolegården i hele Norge!" - det sa kulturminister, Abid Raja i forbindelse med åpning av anlegget.

God oversikt og mange muligheter til aktivitet

Anlegget skiller seg ut ved at det gir en sømløshet mellom alle rullealeggene det er bygd opp av, slik at man har oversikt over hele området fra amfiet. Dette gjør at de voksne kan sitte der og følge med selv om de ikke er aktive. Pumptracken er utformet som et pumpeområdet, og det er ikke en fastsatt runde. Dette gir litt mindre kapasitet i forhold til areal, men man ser lett at brukerne tilpasser seg kjøreretninger og kjører i «tog» etter hverandre. I disse togene kan hvem som helst kaste seg på, og det byttes på å lede, og bidrar til å skape relasjoner.

Prosjektgruppa har hele tiden hatt fokus på at parken skal være en arena for inkludering. Det er derfor passet på at ingenting skal være gjemt. Det skal være trygt. Et viktig aspekt med åpenheten er at alle kan holde på i parken og samtidig ha en oversikt. Foreldrene kan drive med skate, mens barn er i pumptracken eller på lekeområdet.

Nivåtilpasset

Utformingen av pumptracken er valgt for å lettere finne utfordringer for sitt nivå. Det er uendelige muligheter når det gjelder kjøreruter. Dette gjøre at parken ikke virker ensformig.

Utlån av utstyr

Det er gjort innkjøp av utlånsutstyr som er gratis å låne. Dette er sykler, skateboard og scoot samt beskyttelsesutstyr. Det er kvalitetsutstyr som gir gode opplevelser. På f.eks. en lørdag kan velforeningen låse opp om morgenen og ha åpent gjennom hele dagen slik at folk bare kan forsyne seg. Det er ingen registrering ved utlån og det er åpent mens ingen fra velforeningen er der. Dette systemet har vært fra midten av juli og ut sesongen (midten av november) og det har ikke gått noe utstyr tapt. Dette synes velforeningen at er helt fantastisk, og de sier at det sier litt om miljøet og hvordan man setter pris på dette tilbudet.

Følg med på Kryllingparken på sosiale medier

Du kan følge med på Kryllingparken på sosiale medier ved å klikke på snarveiene under, eller klikke deg inn hvis du bare vil se flere bilder fra parken.