Forside FriFot

FriFot – skolens idrettsplass

Planlegging, bygging og drift

Skolen er alle barns daglige oppholdssted og en viktig møteplass i de fleste lokalsamfunn. FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid. Veilederen er utgitt av Kulturdepartementet i 2019, i samarbeid med FriFot-gruppa bestående av representanter fra NFF og NFIF. Målet med veilederen er å gi et godt verktøy i planleggingen av fremtidens utearealer ved skoler.

Frifot står for:

  • Frilek
  • Respekt
  • Inkludert
  • Folkehelse
  • Overskudd
  • Tilfreds


FriFot-anlegget ønskes primært bygd som et ordinært anlegg for skolebruk og for egenorganisert/organisert trening og konkurranser på ettermiddag/kveldstid. Anlegget bygges med fast dekke for friidrett og kunstgress for fotball, noe som gir lang levetid og normalt mindre vedlikehold over tid.