Hvalstad aktivitetspark, pumptrackbane
Hvalstad aktivitetspark, betongparken med ung sparksyklist.
Skisse betongparken i Hvalstad aktivitetspark
Hvalstad aktivitetspark, treningspark og 3 mot 3-bane
Hvalstad aktivitetspark sosial sone
Hvalstad aktivitetspark flyttbar rampe
Mye folk i Hvalstad Aktivitetspark
Sparksykkeltriksing i Hvalstad aktivitetspark
Oversiktsbilde byggeprosess Hvalstad aktivitetspark
Masser fylles på i parkens byggefase
Oversiktskart Hvalstad aktivitetspark

Hvalstad Aktivitetspark

Et sosialt samlingssted i nærmiljøet

Hvalstad aktivitetspark innbyr til økt fysisk aktivitet. Parken består av en rullepark som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekt-trening/parkour, trampoliner og basketkurv. Anlegget ligger i nærheten av Hvalstad skole og knytter organisert og individuell aktivitet sammen. Aktivitetsparken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2018, og anlegget ble ferdigstilt 2019.

Bakgrunn

Hvalstad aktivitetspark skal bli nærmiljøets fristende samlingspunkt for trening, glede, mestring og sosialisering.

Hvalstad Aktivitetspark er et samarbeidsprosjekt mellom Hvalstad idrettslag, Hvalstad vel og engasjerte foreldre. Parken skulle tilrettelegge for både idrett, egenorganisert aktivitet og sosiale møteplasser. For å sikre alle brukerinteresser og sørge for at utviklingen ville berike området fremover ble også skolen, Regnbuen, elevrådet og FAU inkludert i planleggingsprosessen. Etter å ha først etablert nytt kunstgress (granulatfritt), etablertes det en egen organisasjon (Hvalstad Aktivitetspark) som fikk avtale med Asker kommune om å utvikle aktivitetsparken. ​​​​​​

Anlegget

Hvalstad Aktivitetspark ligger i tett tilknytning til Hvalstad skole i Asker kommune. Parken er ment å stimulere barn og unge til mer aktivitet, men er attraktiv for hele familien.

Oversiktskart Hvalstad aktivitetspark
Oversiktskart Hvalstad aktivitetspark

Anlegget består av mange forskjellige elementer, som er beskrevet under.

Pumptrack

Pumptrackbanen er designet med tanke på funksjonalitet for rullestol, barn på sykkel, sparkesykkel og skateboard, men også for de som liker å pumpe fart i en pump track. Dette er litt "pionervirksomhet", men design og bygging ble gjort av erfarne eksperter i et relativt nytt konsept med asfalterte pumptracks. På Hvalstad Aktivitetspark sin Facebookside finnes en film der pumptrackbanen testes med elrullestol. Parken var ikke helt ferdig da denne videoen ble spilt inn.

Hvalstad aktivitetspark, pumptrackbane
Pumptrackbanen i Hvalstad Aktivitetspark. Foto fra Hvalstad Aktivitetsparks Facebookside.

Betongpark

Planene for betongparken ble justert litt etter siste brukerinvolvering og inneholder et klarere hopp/flyout for scoot/sparkesykkel enn først tenkt, men samtidig beholdtes flyt/flow og parken har et par steder med sømløs overgang til pump track. Den ble støpt av erfarne eksperter på skatepark/betongpark.

Hvalstad aktivitetspark, betongparken med ung sparksyklist.
Betongparken. I bakgrunnen syns også minirampen i rosa/lilla. Foto fra Hvalstad Aktivitetparks Facebookside.
Skisse betongparken i Hvalstad aktivitetspark
Skisse av betongparken.

Flyttbare elementer

For å gi rullerne enda mer plass til å øve og litt variasjon har parken noen flyttbare hopp, rails, banks i materialet rampshield som er mer varig enn finer/tre.

Miniramp med spine

Denne kom på bestilling fra skaterne på Hvalstad som likte den på Rud og denne har en del av de samme funksjonene. Den er flyttbar dersom det vil være nødvendig en gang. Den er bygget i rampshield kjøreflate. 

3 mot 3-basketbane og treningspark

I parken finnes også en 3 mot 3-bane med kurv, ny asfalt og oppmerking. Inntil banen ligger en treningspark med monkey bars og annen egenvekttrening. Elementene i treningsparken er montert og støpt i plasstøpt gummi på bakken. 3 mot 3-banen og treningsparken kan sees i bildet under.

Hvalstad aktivitetspark, treningspark og 3 mot 3-bane
Til venstre: Treningspark. Til høyre: 3 mot 3-bane. Foto fra Hvalstad Aktivitetparks Facebookside.

Diverse

I tillegg byr parken på nedgravde trampoliner, fallunderlag i kunstgress og gummi, sosiale soner med grillplass og benker og skogssti.

Prosessen

Prosessen har vært meget positiv og prosjektteamet har hatt tett dialog med Asker kommune. I tillegg har de hatt tett og ryddig dialog med ansvarlig utvikler for parken.
Det var meget viktig for prosjektteamet å ha tett dialog med brukere og ikke minst skole, FAU, vellet og det lokale idrettslaget. Helt fra starten av prosessen var arbeidsgruppen opptatt av universell utforming da Hvalstad skole er godt tilrettelagt for elever med forskjellige utfordringer.

Dette med å ha fokus på rulling for alle har vært en utfordring, som man trengte ekstra innsikt i. Her har parkutvikleren Betongpark Anlegg vært uvurderlige for arbeidsgruppen.

Økonomi og finansiering

Finansiering Kapital
Egenkapital Hvalstad IL (gave) 300 000 kr
Frie midler fra Asker kommune 200 000 kr
Sparebankstiftelsen DNB 1 000 000 kr
Gjensidigestiftelsen 390 000 kr
Folkefinansiering (innsamling) 108 000 kr
Støtte fra Sykkelbyen Asker 455 000 kr
Støtte fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for
Nyskapende Aktivitetsarenaer
2 108 000 kr
SUM 4 561 000 kr

 

Drift

Hvalstad Aktivitetspark er en betraktelig verdiøkning av Hvalstad skoles områder. Det er derfor naturlig at Asker kommune driver anlegget. Ansvarlig entreprenør har overlevert FDV-dokumenter som gjør at overtakelse og drift i kommunen blir så enkel som mulig. I tillegg blir daglig kosting og ryddig utført av ildsjeler, nærmiljø, SFO og naboer. 

Nøkkelpunkter

Hvalstad Aktivitetspark er en forsterking av Hvalstad skoles aktivitetsområder. At det totale tilbudet har økt, har medført at man ser en stor forskjell på bruk av totalområdet etter at parken var realisert.

Fokus på og gjennomføringen av universell utforming av rulleparken har ikke redusert vanskelighetsgraden for de som er opptatt av det. Rulledelen av parken er attraktiv for alle rullende.