Logo helsedirektoratet

Kalkulator for å beregne helseeffekter av fysisk aktivitet

Verktøy fra Helsedirektoratet

Skal du igang med et prosjekt for fysisk aktivitet og lurer på hvilke helseeffekter ditt prosjektet kan medføre? Nå kan du regne ut aktivitetsendringens effekt på sykdomsbyrde og antall leveår!

Hva gjør kalkulatoren?

En friskere befolking øker arbeidsdeltakelsen, reduserer belastningen på helse- og omsorgstjenestene og bidrar til at flere kan være selvhjulpne lengre. Helsedirektoratet har nå utviklet en kalkulator for å vise hvilke helsegevinster fysisk aktivitet i hverdagen medbringer.

Kalkulatoren kan være et verdifullt verktøy for å forstå og kommunisere den effekten av fysisk aktivitet på folkehelsen. Resultatene presenteres i form av redusert sykdomsbyrde og flere leveår. Kalkulatorens målgruppe er kommuner, regioner, statlige myndigheter og andre aktører som vurderer tiltak for å øke befolkningens aktivitetsnivå. 

Kalkulatoren kan brukes som grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser ved å estimere effekten av å få flere mennesker i ulike aldersgrupper mer fysisk aktiv. For eksempel:

 • Mulig gevinst ved økt fysisk aktivitet blant barn på skole eller fritid
 • Mulig gevinst ved at flere i kommunen eller regionen går eller sykler mer i hverdagen
 • Mulig effekt på sykdomsbyrden ved at flere eldre blir mer fysisk aktiv

Fire aktivitetsnivå

En sentral variabel brukt i kalkulatoren er nivået av fysisk aktivitet. Aktivitetsnivå er delt inn i fire grupper, basert på rådene om fysisk aktivitet til voksne og eldre. I tabellen nedenfor er de kort forklart 

Aktivitetsnivå

Forklaring aktivitetsnivå

Fysisk inaktiv Denne gruppen sitter mye og beveger seg lite, og da hovedsakelig med aktivitet av lav intensitet.
Delvis fysisk aktiv Omtrent 5–20 minutters daglig lett eller litt anstrengende aktivitet – f.eks. gange ca. 1–2 km.
Fysisk aktiv Minst 20–40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller minst 10–20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon. F.eks. gange ca. 2–4 km.
Ekstra fysisk aktiv Mer enn 40 minutter med litt anstrengende aktivitet, eller mer enn 20 minutter med anstrengende fysisk aktivitet hver dag, eventuelt en kombinasjon.

Det vil for eksempel være mulig å endre aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis fysisk aktiv ved å begynne å gå en lett eller litt anstrengende 10 minutters tur morgen eller kveld.

Hvordan bruke kalkulatoren?

 1. Velg antall personer (minst 100)
 2. Velg aldersgruppen hvor endring i aktivtetsnivå skjer
 3. Velg hvilke endring i aktivitetsnivå som skjer, kalkulatoren har fem ulike kategorier av endring i aktivitetsnivå:
  • fra fysisk inaktiv til delvis aktiv
  • fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv 
  • fra fysisk inaktiv til ekstra aktiv
  • fra delvis aktiv til fysisk aktiv
  • fra fysisk aktiv til ekstra aktiv
 4. Kalkulatoren gir deg et estimat på antall vunne leveår, samt antall helsetapsjusterte leveår (Disability-Adjusted Life Year - DALY). 

Hva er forskjellen på leveår og helsetapsjusterte leveår?

Endringene er estimert i et livsløpsperspektiv og forutsetter at aktivitetsnivået opprettholdes. Resultatet oppgis i leveår og helsetapsjusterte leveår. Leveår viser estimatet det totale antall leveår gruppen tilsammen vil tjene på å bli mer aktiv. Helsetapsjusterte leveår er et mer komplekst begrep, men som kan forenkles til "friske leveår". Det er ingen hemmelighet at når man blir eldre så øker risikoen for sykdom, samt ulike funksjonsnedsettelser. Helsetapsjusterte leveår er derfor et begrep som ikke bare viser antall år man tjener, men år med antatt høyere kvalitet.

Kalkulator og informasjon

Kalkulatoren finner du på helsedirektoratets nettsider: Kalkulator for å beregne helseeffekter av fysisk aktivitet.

Vil du vite mer om helseeffekter av fysisk aktivitet og måling av effekten? Da kan du ta en titt på helsedirektoratets nettdokument: Vunne leveår og helsetapsjusterte leveår (DALYs) ved fysisk aktivitet.