Tre bilder av aktivitetspark, med baner og apparater
Anleggstype

Aktivitetspark

En aktivitetspark eller aktivitetsarena er et nærmiljøanlegg med mange forskjellige delanlegg, primært for egenorganisert aktivitet, gjerne i kombinasjon med sosiale møteplasser.

Om aktivitetspark/aktivitetsarena

En aktivitetspark er et utendørs anlegg for idrett og fysisk aktivitet. En aktivitetspark er et flerbruks- og sambruksområde og kan bestå av mange ulike aktiviteter. Aktivitetsparker kan bygges i byrom, i parker eller i friluftsporter og er ofte tilpasset ulike terreng og brukergrupper etter behov og funksjonsnivå.

Begrepet aktivitetsarena ble aktualisert da Kulturdepartementet innførte en tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer våren 2017.

Det er ingen generelle krav til elementer i en aktivitetspark eller en aktivitetsarena. Det er vanlig at det primært er et anlegg for egenorganisert aktivitet og ikke organisert trening, men det varierer fra plass til plass.

Se også Anleggstype Nærmiljøanlegg og inspirerende anlegg.

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Senteret ble opprettet i 2018. Kulturdepartementet ga Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening i oppdrag  å opprette senteret.

Dette skrev Kulturdepartementet i sin pressemelding:

"Ressurssenteret skal støtte opp om idrett og fysisk aktivitet utenfor den organiserte idretten i Norge. Senteret skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom egenorganiserte miljøer og kommunene. Det skal fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter, og det skal bistå med råd og praktisk veiledning til dem som driver egenorganisert aktivitet. Målet er at ressurssenteret skal skape økt aktivitet i hele landet." (Kulturdepartementet, 29.03.2018 "Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet")

Dersom du har spørsmål om egenorganisert aktivitet og anlegg for dette, kan du kontakte Tverga via deres nettsider tverga.no