Forside veileder nærmiljøanlegg - Veileder for bygging av ballbinger og balløkker

Veileder for bygging av ballbinger og balløkker

Utgitt av Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund ser det som svært viktig at det legges til rette for et mangfold av nærmiljøanlegg for barn og unge. Dette gjelder både fotballrelaterte anlegg og andre nærmiljøanlegg som fremmer fysisk utvikling generelt. Denne veilederen, utgitt i 2020, er ment å være et redskap for dere som skal bygge en ballbinge eller balløkke.

Innhold

Forord

Nærmiljøanlegg

  • Hva er et nærmiljøanlegg?
  • Bakgrunn for et nærmiljøanlegg
  • Ballbinger og balløkke i ditt nærmiljø
  • Kombinasjonsanlegg for friidrett og fotball
  • Aktivitetspark

Ideen skapes og behovet avklares

Utredningsfasen

Dokumentasjon

  • Behovsanalyse
  • Kontakt med kommunen
  • Økonomi (kalkyler og finansiering)
  • Annen dokumentasjon

Spillemidler

Anbuds- og kontraktsfasen

Utbyggingsfasen

Leverandører

Driftsfasen

Aktuelle støttepersoner