Innendørshall med tribune
Gruppetreningssal med stepkasser og manualer
Korridor over innendørshall
Gruppetreningssal med speil.
Pauserom med sofa, bord og stoler
Korridor
Resepsjonsområde
Sal med spinningsykler
Styrkerom med 20 meter lang turfbane (kunstgressdekke) til trening av kjernemuskulatur
Fasaden til Kraft II, med skogområde i bakgrunnen
Fasade med parkeringsplass i forgrunnen

Kraft II

Et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud

Norges arktiske studentsamskipnad har satset stort for å gi studenter i Tromsø et bedre treningstilbud. I 2016 vedtok de å bygge ut Kraft studentidrettssenter. Det nye innholdsrike idrettsbygget åpnet i oktober 2017 og tilbyr et allsidig idrettsanlegg. Anlegget inneholder bl.a. flerbrukshall, store rom til styrke- og utholdenhetstrening, flere flerbrukssaler, kampsportsal, yogasal, klatrevegg, møte- og undervisningsrom, kontorer til studentidrettslaget, gode og tilpassede lagerfasiliteter. Idrettssenteret er anbefalt som forbildeanlegg av Norges studentidrettsforbund.

Bakgrunn

I 2011 startet prosjektet Kraft II på alvor. Utgangspunktet var at eksisterende anlegg var dimensjonert for ca. 1900 medlemmer. På samme tidspunkt hadde studentidretten ca. 2300 medlemmer. Flere av lagene i Tromsøstudentenes Idrettslag (heretter kalt TSI) var nødt til å leie hallkapasitet andre steder. Det ble etablert en arbeidsgruppe, styringsgruppe og i tillegg avholdt møter med lagene i TSI for å få avdekt de ulike behovene og ønskene for et framtidig idrettsanlegg. I tillegg ble det utarbeidet en markedsrapport fra et eksternt konsulentselskap som kunne si noe om forventet kundegrunnlag.  

Tre grunnpilarer

I samarbeid mellom studentene, TSI, Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad ble bygget realisert ut fra tre grunnpilarer:

 1. Idrett/ trening 
 2. Helse
 3. Utdanning/ forskning


Ved å bruke Kraft sportssenter til utdanning/ undervisning og forskningsprosjekter for universitetet på dagtid, og studentenes og Kraft sportssenters øvrige medlemmers trenings- og idrettsaktivitet på ettermiddag, kveld og i helger, var det mulig å få til en fornuftig drift av anlegget.

Fra planlegging i 2011 til ferdigstillelse i 2017

2011 og våren 2012 ble brukt til å samle informasjon om hvilke behov et nytt idrettsanlegg skulle dekke, skaffe oversikt over grunnforhold på tomten, tomtegrenser og reguleringsplaner. På bakgrunn av dette kunne programmering og tegning av Kraft II deretter begynne. Resultatet var et forprosjekt som dannet grunnlaget for en spillemiddelsøknad som også inneholdt en idrettsfunksjonell godkjenning høsten 2012. Ettersom anlegget var så stort og komplekst, ble de anbefalt å dele spillemiddelsøknaden opp i flere anlegg. I den videre prosessen med søknader om spillemidler søkte samskipnaden to ganger uten å få tilsagn. Fra 2014 begynte de imidlertid å få tildelt midler.

Norges arktiske studentsamskipnad fikk til slutt innvilget spillemiddelsøknadene sine etter den idrettsfunksjonelle godkjenningen. Øvrig finansiering kom på plass, prosjektet var godt forankret, kvalitetsmessig kontrollert og anbud for bygging var mottatt. Når prosjektet var innenfor de rammene de mente var akseptable, kunne styret i Norges arktiske studentsamskipnad gjøre et vedtak på å starte byggingen av Kraft II i mars 2016. Byggestart ble sommeren 2016 med ferdigstillelse høsten 2017.

Gjennom byggeprosessen og detaljprosjekteringsfasen var det et tett og godt samarbeid mellom byggherre (Norges arktiske studentsamskipnad ved prosjektavdelingen) og brukerne (Norges arktiske studentsamskipnad ved idrettsavdelingen). Det gode samspillet gjorde at anlegget har mange gode kvaliteter og er godt tilrettelagt for medlemmer og idrettsutøvere.

Anlegget med parkeringsplass sett fra utsiden.
Fotograf: Kristina Scrøder/ Arkitekt: Norconsult AS

 

Anlegget

Arealet på det opprinnelige idrettsbygget, Kraft studentidrettssenter, var på 2500 kvadratmeter [1]. Med utbyggingsprosjektet, Kraft II på 5600 kvadratmeter, er Kraft-anlegget i dag på i alt 8100 kvadratmeter. Ca. 450 kvm av er avsatt til helseformål i form av et legesenter. Nye Kraft, med navn Kraft sportssenter, gir studenter og andre medlemmer et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud [2].

Kraft sportssenter (Kraft I og Kraft II) inneholder [3]:             

 • 1220 kvm flerbrukshall med tribunefasiliteter (ny)
 • 900 kvm flerbrukshall uten tribunefasiliteter
 • Klatrevegg og (buldrevegg – utredes)
 • 75 kvm sykkelsal
 • 96 kvm yoga-/ dansesal
 • 173 kvm gruppetreningssal
 • 160 kvm basistreningssal
 • 257 kvm kampsportsal
 • 670 kvm styrke- og kondisjonsrom
 • 100 kvm fleksibelt areal til styrke- og kondisjon
 • Sosiale rom og møteplasser med kafé
 • Kontorer for TSI Møte- og undervisningsrom
 • Smørebod
Innendørshallene i Kraft Sportssenter
Fotograf: Kristina Scrøder/ Arkitekt: Norconsult AS

Gruppetreningssalene kan brukes til gruppetreninger, dans, yoga og slyngetrening [2]. Garderobe- og dusjfasilitetene er utvidet og har fått badstue. Kraft II har også en egen avdeling for helsetjenester, blant annet en legevakt. Det gamle bygget (Kraft I) er en integrert del av det nye, og byggene er koblet sammen gjennom en felles korridor. Flerbrukshallen i den gamle delen brukes til idrett eller kamper, mens de gamle treningssalene brukes blant annet til basistrening. Disse arealene er tiltenkt en oppgradering for å supplere til dagens behov.

Gruppetreningssalene er egnet til gruppertreninger, dans, yoga og slyngetrening
Fotograf: Kristina Scrøder/ Arkitekt: Norconsult AS

 

Økonomi

Bygget kostet til slutt ca. 135 MNOK. I tillegg ble det kjøpt inn inventar, treningsutstyr og hallutstyr til ca. 10 MNOK. Av dette er ca. 23 MNOK spillemidler, 4 MNOK programsatsningsmidler og øvrig er finansiert av Norges arktiske studentsamskipnad.

Drift av bygningsmassen til Kraft har et budsjett på ca. 15 MNOK. For den totale driften av Kraft sportssenter påløper også diverse lønns- og personalkostnader, kjøp av varer og tjenester, markedsføring med mer til drift av treningstilbudet.

Drift

Kraft sportssenter er et relativt smart bygg. Det vil si at krav til driftspersonell handler i stor grad om forståelse av hvordan en driver energieffektive og praktisk tilrettelagte bygg. Det kreves derfor kunnskap om drift av teknisk kompliserte ventilasjonsanlegg, varme- og kjøleanlegg og SD-anlegg.

I tillegg til kompetanse på drift av bygget er det nødvendig å se helheten i produktet og tilbudet som leveres. På denne måten vil kundene, medlemmene, spillerne få en best mulig treningsopplevelse samtidig som bygget driftes på en god og økonomisk måte. Den viktigste egenskapen, utover teknisk og praktisk kompetanse, er evnen til å se sammenhengen mellom hvordan anlegget brukes og hva som er potensialet av bygget.

Studentene i fokus

Tromsøstudentenes idrettsforening (TSI) tok del i planleggingen av det nye Kraft-anlegget, og det ble lagt særlig hensyn i å inkludere alle TSI sine ulike foreninger og aktiviteter på ett sted. TSI har nå egne kontorer som gjør foreningen lettere tilgjengelig for studenter. Utstyr som brukes av de ulike foreningene til TSI blir lagret i bygget.  

Fremtidsrettede løsninger

Det første du møter når du entrer Kraft sportssenter er et stort og åpent resepsjonsområde. Her finner du sofaer, stoler og bord med mulighet for å sette seg ned og ta en kaffe før eller etter en treningsøkt. Adgang til treningsområdet og garderobene gjøres ved å gå gjennom en automatisk inngangsport som åpnes ved å bruke studentkortet.

Undervisningsrommene og møterommet er utstyrt med projektor og datamaskin til fremvisning. Det nye Kraft II ble ikke bare bygd ut for å tilfredsstille studentenes treningsbehov, men det skal også være allsidig og imøtekomme nye trender på treningsmarkedet.

Sportssenterets korridorer
Fotograf: Kristina Scrøder/ Arkitekt: Norconsult AS

Allsidig trening

Anlegget består av mange ulike rom og løsninger for å gi et allsidig treningstilbud. Styrke- og kondisjonssalen inneholder egne separate områder avhengig av hva du ønsker å trene. Du finner også et område for trening med frivekter, et med treningsapparater, og et hvor du kan løpe på tredemølle. Mye av det gamle treningsutstyret ble byttet ut til fordel for nytt under ombyggingen. Noe av det nye som ble bygget opp er en turfbane. En turfbane består av et underlag av kunstgress hvor du kan trene kjernemuskulaturen ved å dytte eller løfte tunge objekter som bildekk eller kettlebells over banen.

Flerbrukshall med strenge krav til sikkerhet

Den nye flerbrukshallen har et totalt areal på over 1200 kvadratmeter. Flerbrukshallen kan deles inn ved hjelp av skillevegger som senkes ned. Flerbrukshallen er blant annet godkjent for offisielle volleyballkamper på nasjonalt nivå. Tribunekapasiteten kan økes slik at det blir plass til flere tilskuere under kamper. Det er lagt spesielt hensyn til sikkerhet. For eksempel er avstanden mellom veggen og oppmerkingen på gulvet lengre for å forhindre at noen kan treffe veggen i høy fart.

I tillegg til en stor styrke- og kondisjonssal kommer det også flere mindre treningssaler tilrettelagt for ulike treningsaktiviteter. Blant dem er kampsportsalen hvor du kan slå på sekker, puter eller øve på kampsportteknikker. I midten av salen kan det settes opp en ring for sparring.

For de som er interessert å trene kondisjon, sammen med andre under høyt tempo, er spinningssalen et etterpsurt tilbud. I salen vil det bli satt opp over 30 spinningsykler samt plass til instruktør.

Kraft Sportssenter har både egen spinningrom og turfbane egnet til trening av kjernemuskulatur.
Fotograf: Kristina Scrøder/ Arkitekt: Norconsult AS

Nøkkelpunkter

Det som skiller Kraft sportssenter fra andre senter er først og fremst det allsidige treningstilbudet. Under forprosjekt og prosjekteringsfase har skipnaden, som brukere, fått en veldig aktiv rolle i prosessen og på den måten fått påvirke løsningene som er valgt. Ut fra de rammene de hadde er det spesielt noen momenter som bør trekkes fram:

 • Den totale logistikken/romprogrammeringen er veldig bra.
 • Anlegget er godt tilpasset brukerne med høy kvalitet på materialvalg
 • Brukerne har vært aktive og hatt påvirkningskraft i prosessen før, underveis og etter ferdigstillelse
 • Det er tilstrekkelig med lagringsplass
 • Måten Kraft I og Kraft II, nytt og gammelt bygg, er koblet sammen både praktisk og funksjonsmessig er veldig god
 • Ekstra bredde på den nye hallen for å øke sikkerheten spesielt til idretter som handball og innebandy

Utfordringer man kan lære av:

 • Dokumenter til anbuds- og kontraktsinngåelse må være ekstremt presise på områder hvor byggherre har klare formeninger om hvilke materialer/ produkter som skal brukes. F.eks. valg av kvalitet på maling. Dette ble ikke beskrevet godt nok, og de erfarer i dag at dette blir en utfordring som vil kreve tiltak innen få år
 • Testkjøring og prøvetid – anlegget var ikke godt nok test- og prøvekjørt før overtakelse. Dette burde prioriteres før man overtar og setter i gang full drift
 • Opplæring av driftspersonell må standardiseres, og man bør forsikre seg om at de som skal overta driften faktisk kan jobben og anlegget godt nok.
 • Sørg for at alle nødvendige serviceavtaler på tekniske anlegg/bygget er ordnet

Referanser

 1. Gustad, Ragnhild (2017) Johannes fikk æren av å åpne den 5600 kvadratmeter store hallen i Tromsø: - Alle vil få bakoversveis. Hentet fra: https://www.nordlys.no/krafthallen/norges-arktiske-studentsamskipnad/uit/johannes-fikk-aren-av-a-apne-den-5600-kvadratmeter-store-hallen-i-tromso-alle-vil-fa-bakoversveis/s/5-34-716689
 2. Aaland, Kevin (2017). En sniktitt på Kraft II. Hentet fra: http://midnattsolposten.no/sport/2017/08/en-sniktitt-pa-kraft-ii
 3. Matre, Lars Marius (2016) Nå skal nye Kraft bygges – blir over tre ganger så stort. Hentet fra: https://www.itromso.no/nyheter/2016/04/01/N%C3%A5-skal-nye-Kraft-bygges-%E2%80%93-blir-over-tre-ganger-s%C3%A5-stort-12542597.ece