Ikon studentidrettsanlegg

Studentidrettsanlegg

En håndbok for norske studentidrettslag

Denne håndboken er utarbeidet på bakgrunn av Norges Studentidrettsforbunds (NSI) mål om å bedre studentidrettslagenes anleggssituasjon. Håndboken er forankret i NSIs strategi for perioden 2012-2017, og basert på Norges Idrettsforbund (NIF)s anleggsstrategier.

Det er en stor utfordring for norsk idrett å oppnå en anleggsdekning som svarer til den etterspørselen som finnes lokalt. Norges Idrettsforbund har i dag et etterslep på mer enn to milliarder kroner i forhold til behovet
for bygging av idrettsanlegg rundt om i landet. Studentidrettslag har i tillegg to særegne utfordringer når det gjelder tilgang til anlegg.

  • Den ene er studentsamskipnadene, som i økende grad selger trening fremfor å tilrettelegge for studentidrettslagenes aktivitetstilbud, og dermed tilbyr lagene færre aktivitetsflater.
  • Den andre utfordringen er prioriteringen av barn og ungdom, som begrenser studentidrettslagenes tilgang til kommunale idrettsanlegg.

I denne håndboken finner du blant annet tips om støtteordninger og kompetanse, studentidrettsanlegg på 1-2-3 og politisk lobbyisme.

Håndboka er gitt ut i 2014, og all informasjon er dermed ikke oppdatert i henhold til gjeldende regelverk. Det er likevel anbefalt lesning.