Forside anlegg og sikkerhet: idrettshall

Anlegg og sikkerhet: Idrettshall

Faktaark fra BAD, PARK OG IDRETT

Dette faktaarket for sikkerhet i idrettshaller er laget av BAD, PARK OG IDRETT og publisert i 2016.

Eier av idrettshallen;

  • har det juridiske ansvaret for anlegget
  • skal sørge for at hensyn til sikkerhet ivaretas når anlegg planlegges, bygges og er i bruk
  • skal inngå kontrakt med leietakere der partenes ansvar i forhold til sikkerhet er regulert
  • skal alltid vurdere å tegne ansvarsforsikring for eventuell skade under bruk av anlegget
  • ...

Last ned faktaarket for å lese mer.

Faktaarket er publisert med tillatelse fra BAD, PARK OG IDRETT.