Illustrasjonsbilde dans
Anleggstype

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, blant annet linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Se også Anleggstype Aktivitetssal og Anleggstype Idrettshall.

Om danseanlegg

I et optimalt danseanlegg finnes speil og gulvet er av sportsparkett. Gulvflaten bør være på 200-250 kvadratmeter, men noen grener kan også trene i saler med en mindre størrelse enn det.

I verktøyet Legg tilrette for dans i idrettshall kan du lese mer om danseanlegg. Danseanlegg vil i spillemiddelsammenheng regnes som aktivitetssal.

Norges Danseforbund

Norges Danseforbund organiserer åtte ulike grener: sportsdrill, swing, salsa, linedance, sportsdans, freestyle, disco og PA og urbane stiler.

Dersom du ønsker å vite mer om danseanlegg, anbefaler vi å kontake Norges Danseforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Danseforbunds Strategi for anlegg 2020-2022:

Mål

Et langsiktig mål for Norges Danseforbund er at flere danseklubber skal ha tilgang til treningstid i idrettsanlegg, Viktig tiltak er å styrke samarbeidet med idrettskretsene og utbyggere slik at det bygges egnede rom for dans i rehabilitering og nybygg av idrettshaller.

Mål for 2020-2022

  • Anleggsansvarlig i NDs administrasjon og ansvarlig på området i krets (anleggsansvarlig krets er en nyopprettet stilling fra 2020) oppretter et tett samarbeid.
  • Koordinere ovennevnte arbeid med anleggsansvarlig i hver enkelt region.
  • Oppfordre klubbene og regionene til å jobbe mer aktivt mot sine kretser, idrettsråd og fylkeskommuner.
  • Støtte store forbund, som har større gjennomslagskraft, i deres arbeid med å få etablert Fleridrettsanlegg. Det vil være en enklere inngang for å få tilgang til nye anlegg for dans.

Se flere punkter i dokumentet Norges Danseforbunds Strategi for anlegg 2020-2022.

Banemål og tekniske krav

Inntil at Kulturdepartementets nye versjon av "Målbok for idrettsanlegg" er publisert, anbefaler vi at disse dokumentene også leses:

(Vedlegg 2 er Banemål: Dans, som finnes over)

Ta kontakt med Norges Danseforbund for mer informasjon.