Illustrasjonsbilde dans
Anleggstype

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Se også Anleggstype Aktivitetssal og Anleggstype Idrettshall.

Om danseanlegg

I et optimalt danseanlegg finnes speil og gulvet er av sportsparkett. Gulvflaten bør være på 200-250 kvadratmeter, men noen grener kan også trene i saler med en mindre størrelse enn det.

I verktøyet Legg tilrette for dans i idrettshall kan du lese mer om danseanlegg.

Norges Danseforbund

Norges Danseforbund organiserer åtte ulike grener: sportsdrill, swing, salsa, linedance, sportsdans, freestyle, disco og PA og urbane stiler.

Dersom du ønsker å vite mer om danseanlegg, anbefaler vi å kontake Norges Danseforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Norges Danseforbunds handlingsplan 2018-2020

Innsatsområde Anlegg

Nå-situasjon:

Norges Danseforbunds strategi har i forrige periode hatt fokus på å styrke anleggssituasjonen i Oslo. Dette har ført til gratis treningstid i hall for to klubber, samt gratis treningstid i 6 dansesaler: Hovseter, Vulkan ( 2 saler), Kuben og Oppsal arena.

NDs anleggsstrategi har ført til oppstart av 5 nye klubber/lag i Oslo i 2016. Vi har likevel pr i dag ingen anleggskomitee eller ansatte som er direkte dedikert til dette arbeidet. Vi har et svært velfungerende samarbeid med Kampsportforbundet på anleggsiden: Vår strategi har hele tiden vært å samarbeide med andre idretter.

Det er utviklet en klar funksjonsbeskrivelse av dansegulv på godeidrettsanlegg.no og det er utviklet et godt overordnet samarbeid med Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) gjennom dette arbeidet.

Ønsket situasjon:

Godt tilbud om dansesaler, flerbrukshaller og gymsal i alle regioner. Et Dansens hus på Østlandet.

Mål:

At dans skal få like vilkår som andre idretter i NIF. De settes av mer tid til arbeid med anlegg i administrasjonen og det opprettes en anleggskomite som gjerne kan knytte til seg en prosjektarbeider dersom det er økonomi til dette. Mangel på anlegg er største hinder for vekst i organisasjonen. 

Banemål og tekniske krav

Inntil at Kulturdepartementets nye versjon av "Målbok for idrettsanlegg" er publisert, anbefaler vi at disse dokumentene også leses:

(Vedlegg 2 er Banemål: Dans, som finnes over)

Ta kontakt med Norges Danseforbund for mer informasjon.